Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Ugerløse kirke

Tjenestested og arbejdstid

Tjenestestedet er Ugerløse kirke og sognegård beliggende Kirkevej 4, 4350 Ugerløse. Stillingen som kirketjener andrager ca. 10 timer pr. uge.

Arbejdsbeskrivelse

Kirketjenerens opgaver består i rengøring af sognegård, deltagelse i børnegudstjenester, musikaftener, samt deltagelse ved 75 % af gudstjenester og kirkelig handlinger, som dog ikke indbefatter begravelser og bisættelser.

Kompetence

Vi søger en kirketjener som er social, præsentabel, fleksibel, stabil og som har en god konduite og arbejdsmoral.

For ansøgere uden kirketjeneruddannelse, er det en betingelse for ansættelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Kirketjeneren skal have en ren børneattest.

Løn og Ansættelse

Ansættelse og aflønning sker jf. fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Tiltrædelse af stillingen sker pr. 1. jan 2020