Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn, deltidsstilling

En stilling som kordegn i Hadsten Storpastorat, Hadsten, Vissing, Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Skjød og Lerbjerg Sogne er ledig pr. 1.1.2020. Stillingen er på 21 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:
- Personregistrering og borgerbetjening
- Sekretærfunktioner for præster og menighedsråd
- Fælles kalenderføring
- Mindre kommunikationsopgaver
- Gensidig afløsning med øvrige kontoransatte inkl. forefaldende opgaver

Hadsten Storpastorat har 12.400 indbyggere og der er ca. 25 ansatte i pastoratet. Vi har et godt kollegialt fællesskab på tværs af storpastoratet. Kirkekontoret betjener med sine 3 kordegne 4 menighedsråd og de 5 stedlige præster.

Vi forventer, at du:
- er serviceminded, imødekommende og har godt humør
- kan planlægge og strukturere din tid
- er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Hadsten Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 5, 8370 Hadsten

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 336.959,63 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner) Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Menighedsrådets forslag til lønniveau er 162.763,75 kr. årligt ved ansættelse på 21 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rikke Antvorskov på mail 9086fortrolig@sogn.dk Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9086fortrolig@sogn.dk Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22.11.2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 26.11.2019.