Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sekretariatsleder til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Kan du lide at arbejde i krydsfeltet mellem
sekretariatsbetjening, ledelse og økonomi? Kan du fungere som leder i et uformelt miljø hvor du også selv skal varetage løbende sekretæropgaver?
Så er det måske dig, vi søger som leder af FUV’s sekretariat, som også omfatter
PA-funktionen for rektor.

Stillingen
FUV søger en leder, der både kan planlægge og styre processer inden for administration, ledelse, kommunikation og HR, og samtidig yde støtte til ledere og medarbejdere. Du indgår i FUV’s ledelsesgruppe. Du skal i samarbejde med rektor og den øvrige ledelse styre de tre afdelinger i Løgumkloster, København og Århus. Du får 9 medarbejdere i reference. Opgaveporteføljen er mangeartet og rummer stort set alle funktioner indenfor administrationsledelse, økonomistyring, HR og support af rektor. Hovedarbejdssted
er Løgumkloster.

Vores forventninger
Vi forventer, at du har erfaring fra den offentlige sektor.


Herudover lægger vi vægt på, at du:
▪ Har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse eller tilsvarende
▪ Har ledelseserfaring
▪ Er analytisk stærk, har politisk tæft samt skriver klart og præcist
▪ Har erfaring med budgetplanlægning og budgetstyring
▪ Har interesse for Folkekirkens virke


Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende krav i overenskomst for akademikere i staten (chefkonsulent
med ledelsesansvar).


Tiltrædelse den 1. februar 2020.


Sekretariatslederen får hovedarbejdssted ved FUV Løgumkloster. Stillingen indebærer nogen
rejseaktivitet.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til rektor Hans Vium Mikkelsen (hvm@km.dk, telefon 30 58 29 38) eller til MUUSMANN på telefon 40 76 72 27.


Se det fulde stillingsopslag på centrets hjemmeside www.fkuv.dk og på www.muusmann.com


Ansøgning
Din ansøgning skal vedlægges CV og eksamensbeviser.


Ansøgningsfrist: 24. november 2019.


Ansøgningen stiles til rektor og sendes vedlagt bilag
til www.muusmann.com/stillinger