Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

KIRKETJENER

 

Mørkhøj Sogns Menighedsråd

Kirketjener ved Mørkhøj Kirke i Søborg

En stilling som kirketjener ved Mørkhøj Kirke, Mørkhøj Sogn er ledig pr. 1.dec.2019.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en praktisk anlagt kirketjener, der kan bidrage aktivt til en travl og varieret hverdag både inden- og udendørs. Arbejdet består mest af praktisk tilrettelæggelse af gudstjenester og arrangementer samt rengøring, renholdelse og vedligeholdelse af kirken.

Mørkhøj kirke er en aktiv kirke, som lægger vægt på at formidle kristendommen fra sin lyse og inkluderende side og vi forventer, at du indgår positivt i samarbejdet med kirkens øvrige personale og præster.

Vi er et aktivt sogn i vækst, der befolkningsmæssigt rummer mange forskelle, både socialt, etnisk, kulturelt og religiøst. Derfor søger vi en medarbejder, der kan yde fordomsfri, kompetent og imødekommende borgerbetjening for alle.

Som kirketjener skal du bl.a. arbejde med:

• Små håndværksopgaver ved dagligt vedligehold.

  • Besidder bred håndværksmæssig snilde og erfaring med pasning og pleje af grønne områder.
  • Har flair for betjening og vedligeholdelse af redskaber og maskiner.
  • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder opstilling og klargøring til arrangementer, kaffebrygning, servering, indkøb m.v.

    • Oprydning og rengøring i kirke og sognegård.
  • Er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstid.

Der er gensidig afløsning de to kirketjenere imellem.

Vi forventer at du er positivt indstillet overfor kirkens liv og de mange aktiviteter, der foregår i sognet, og at du kan arbejde ansvarsbevidst, selvstændigt og med situationsfornemmelse. Vi forventer endvidere at du er imødekommende over for alle, der kommer i kirken.

Mørkhøj Sogn har 10.229 indbyggere, heraf er de 5.816  medlemmer af Folkekirken.
Ved Mørkhøj Kirke er der ansat to fuldtidssognepræster, en kommunikationsmedarbejder, en kordegn, en kirketjener, to organister samt to kirkesangere.

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,94 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

 

Prøvetid er på 3 måneder. Der indhentes børneattest ved ansættelse. 

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 270.169,96 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Henrik V. Pedersen på telefonnummer 21208362.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 7134fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 8. oktober. 2019.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 44, 2019.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Antal ledige stillinger:1