Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Konstitueret sognepræst til Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø

En stilling som sognepræst i Fåborg-Diernæs-Lyø-Avernakø pastorat i Fyens Stift skal besættes midlertidigt ved konstitution som følge af sognepræstens udsendelse som feltpræst.

Konstitutionen sker for perioden fra den 15. januar 2020 til den 15. september 2020.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en kvote på 100%.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoratseminariet vedlagt.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Postboks 2123, 1015 København K, og sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5100 Odense C, e-post: KMFYN-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

Opslået: 4. oktober 2019

Udløber: 21. oktober 2019