Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Finderup Kirke, Finderup Sogn er ledig pr. snarest muligt.

Stillingen er på 23 timer pr. uge i gennemsnit.

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 • Være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger
 • Passe kirkegården og kirkens øvrige arealer.
 • Gøre klar til og rydde op efter gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Vejlede kirkegårdens brugere og besøgende.
 • Administrative opgaver i tilknytning til kirkegården.
 • Gøre rent i kirken og graverbygningen m.m.

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

 

Vi forventer, at du:

 • Har erfaring og interesse i at pleje grønne arealer
 • Kan håndtere små maskiner
 • Har praktisk sans og kan klare fysisk udendørs arbejde
 • Kan omgås folk på kirkegården med respekt
 • Er udadvendt og imødekommende over for Kirkens brugere
 • Er i besiddelse af gode samarbejdsevner og ansvarsfølelse
 • Kan tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og selvstændigt
 • Kan tage initiativ og har interesse for arbejdet omkring Kirken i sin helhed

Der er pligt til at gøre tjeneste ved pastoratets øvrige kirker i forbindelse med pastoratets øvrige gravereres ferie, sygdom, kursus m.m.

Ansættelse sker ved Finderup Sogns Menighedsråd beliggende Finderupvej 120, 8800 Viborg

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 289.194,34 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Kjeld Bach på telefonnummer 23240764 eller på email: kjb@energimail.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådets email: 8535fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. juli 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 31.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.