Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsleder ved Mariager Kirke

Kirkegårdsleder søges til Mariager Kirkegård, Hobro-Mariager Provsti, Aarhus Stift

 

Stillingen som kirkegårdsleder ved Mariager Kirkegård er ledig pr. 1.4.23 eller snarest muligt herefter.


Der er tale om en fuldtidsstilling, 1924 timer, på tjenestemandslignende vilkår under FAKK (Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte).

Mariager menighedsråd er ansættende myndighed.


Vi søger en kirkegårdsleder, der værdsætter det praktiske arbejde på kirkegården, men samtidig har lyst til at være leder samt har ledelseserfaring. Derudover ønsker vi, at du har fokus på at skabe en god atmosfære både for de øvrige ansatte og de mange mennesker, der færdes på kirkegården.    

Vi er optaget af at bevare en flot kirkegård, der er præget af mange høje træer med alt, hvad det indebærer. Derudover har vi fokus på biodiversitet, grøn omstilling og socialtansvar.

 

Stillingsindhold består bl.a. i

 • Personaleledelse og ansvar for fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de kirkegårdsansatte
 • Ansvar for rekruttering af kirkegårdspersonale i samarbejde med menighedsrådet
 • Indkøb og vedligeholdelse af maskiner, materialer og planter til kirkegårdenes drift inden for de økonomiske rammer, menighedsrådet har fastsat
 • Udarbejdelse af ønsker til budget
 • Attestering af regninger
 • Indberetning af løn til regnskabsfører for kirkegårdspersonalet og kirketjenere
 • Lønforhandlinger og udarbejdelse af lokallønsaftaler og lignende i samarbejde med menighedsrådet
 • Løbende opdatering af de digitale kirkegårdskort og kirkegårdsadministrationssystem
 • Administrator for kirkens kalendersystem, herunder guidestyring og varmestyring via Skovbodata.

 

Din profil

 • Du er loyal over for Folkekirken som arbejdsplads
 • Du er uddannet inden for det grønne område og har erfaring med kirkegårdsdrift
 • Du er optaget af ledelse og kan sikre et godt samarbejde med personalet og andre aktører med forskellige faglige kompetencer og personligheder.
 • Du er fleksibel og kan arbejde med korte deadlines
 • Du møder andre mennesker med åbenhed og har en tydelig og anerkendende ledelsesstil.
 • Du kan arbejde selvstændig og er dygtig til at prioritere, planlægge og følge op.
 • Du har et godt kendskab til IT og er daglig bruger af Brandsoft/Skovbo data, word, excel
 • Du har et godt kendskab til økonomi og budgetter.
 • Du formulerer dig godt i både skrift og tale.

 

Vi tilbyder

 • En gammel kirkegård kendetegnet ved høje træer, mange niveauer og hyggelige rum.
 • En spændende stilling, hvor ledelse, administration og planlægning er en central del af opgaven
 • Et engageret menighedsråd, der i samarbejde med kirkegårdslederen lægger de store linjer
 • Stor variation i opgaver og mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsninger
 • 2 kirkegårdsansatte medarbejdere, der er dedikerede til opgaverne, og har et godt indbyrdes samarbejde. Medarbejdertid 3004t excl. ferie
 • Mulighed for lokal sparring med andre kirkegårdsleder (ERFA- gruppe i provstiet)
 • Hjælp og sparring i forbindelse med personalesager og lign. med menighedsrådets kontaktpersoner.
 • Et godt kollegialt fællesskab med kirkens øvrige ansatte 

Stillingen reguleres af Cirkulære nr. 10274 af 29. november 2022 om kirkefunktionærer ansat på tjenestemandslignende vilkår.

Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår. Stillingen er klassificeret i lønramme 26. Der er 4 løntrin i lønrammen: 32,34,36 og 38, stedtillæg II. Skalatrin 32 svarer til en årsløn på 345.605kr., og skalatrin 38 svarer til en årsløn på 383.089kr, (1.oktober 2022 niveau), indplacering sker efter anciennitet. Derudover er der et administrationstillæg til stillingen på årligt 5.345,83 kr. (1.oktober 2022 niveau)  

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Kirkegårdslederen ansættes af Mariager Sogns Menighedsråd. Du vil blive bedt om at oplyse referencer. Du skal have gyldigt kørekort B, og vi indhenter en straffeattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Kontaktperson/sognepræst Jacob Krogh Rasmussen tlf. 21 44 10 54

Menighedsrådsformand/kontaktperson Eva Elmose tlf. 40 40 96 55

Ansøgningen og CV med relevante bilag og sendes til 8199fortrolig@sogn.dk - mrk. ”Ansøgning kirkegårdsleder” i emnefeltet.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 8. februar 2023 kl. 12.00.


Ansættelsessamtaler finder sted d. 14. og 15. februar, 2023, på kirkekontoret, Mariager Kloster, Klosterstien 12