Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Tolne og Mosbjerg Kirke og Kirkegård

Tolne - Mosbjerg Menighedsråd søger en gravermedhjælper fra 29.3. 2021 - 30. november 2021 eller snarest derefter.

Stillingen som gravermedhjælper i perioden 29.3. 2021 – 30.11.2021 er på ca. 1200 timer. Aflønningen sker på timebasis. Det ugentlige timetal vil kunne variere i op- og nedadgående retning på grund af arbejdets særlige karakter (kirkelige handlinger og andre uforudseelige begivenheder).

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken. Arbejdet skal hovedsageligt udføres ved Tolne Kirke og Mosbjerg Kirke, men der vil endvidere skulle udføres arbejde ved nabokirkegårde i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Menighedsrådet søger en engageret person med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksibel og stabil, har forståelse for kirken som arbejdsplads og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingen.

Der kan hentes yderligere oplysninger om stillingen hos Kontaktperson Inger Barkholt Thomsen på tlf. 61 38 99 81 eller Graver Dorthe Neistskov på tlf. 21 67 15 98

Skriftlig ansøgning sendes til formand for Tolne-Mosbjerg menighedsråd Lissy Lisborg, E-mail: 8431fortrolig@SOGN.DK            

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest kl. 12.00 den 12. marts 2021.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.