Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

GENOPSLAG Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd, Thisted Provsti søger en graver. Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. august 2023 eller efter aftale.

Vi søger en graver, der

 • kan varetage kirkegårdsdriften af vores 4 kirkegårde i samarbejde med vores nuværende ansatte
 • kan varetage kirkelige handlinger søndage og helligdage
 • har sans for at møde mennesker i sorg og glæde og kan være nærværende,

respektfuld, lyttende, diskret og loyal

 • er venlig og imødekommende, stabil, fungerer godt socialt og er indstillet på

et konstruktivt samarbejde med præster, menighedsråd, kirkens øvrige ansatte og frivillige

 • vil medvirke til, at der er et godt arbejdsmiljø
 • er fleksibel, engageret og kan tage initiativ
 • kan tilrettelægge arbejdet hensigtsmæssigt og selvstændigt for vores medarbejdere
 • kommunikerer godt i skrift og tale samt har gode IT-kundskaber på brugerniveau
 • har faglig uddannelse (gerne gartner) og er villig til løbende efteruddannelse
 • har ”Kørekort B” (krav)
 • er fortrolig med Folkekirken og har indsigt i dens liv og struktur

 

Vi forventer, med baggrund i de meget varierende opgaver, at ansøger til stillingen

 • har erfaring med arbejdet på en kirkegård
 • har lyst til og erfaring med personaleledelse og formår at fremme trivslen

blandt medarbejderne på kirkegården og bringe deres kompetencer i spil  

 • har erfaring med arbejdstidsplanlægning og kalenderstyring
 • kan varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
 • kan varetage pasning, tilsyn og rengøring af kirkerne
 • kan forberede og medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • kan deltage aktivt i det praktiske arbejde på kirkegården
 • kan vejlede kirkegårdens brugere
 • kan arbejde selvstændigt
 • kan varetage administrative opgaver i Brandsoft kirkegårdssystem

 

Vi tilbyder

 • en selvstændig og spændende stilling med

stor indflydelse på egen hverdag
Vi er pt. i en omstrukturerings proces, bl.a. af organiseringen af det grønne arbejde, som du som graver vil få stor medindflydelse på.

 • en engageret medarbejdergruppe
 • en arbejdsplads, hvor der i alle vore kirker er stor aktivitet
 • en arbejdsplads, hvor alle bygninger er opdaterede

med it-baserede styringer, lydanlæg, varmeanlæg, automatisk ringning m.m.


Ansættelsen er omfattet af
Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.                                                                        

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsen.

Se cirkulære (CIR nr. 10001 af 12/11/2019) om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Ansættelsesvilkår

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, for gravere uden gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet 305.991,99 kr. – 365.236,32 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er årligt 305.991,99 kr. (nutidskroner).  

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 22.406,99 kr. (nutidskroner).

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, for gravere med gartnerisk uddannelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet 298.151,82 kr. – 380.143,23 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 313.059,87 kr. (nutidskroner).

Der ydes et årligt rådighedsbeløb på 22.406,99 kr. (nutidskroner).

 

Menighedsrådets forslag til lønniveau er fikspunktet årligt ved ansættelse på 37 timer.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

 

Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid.

Menighedsrådene kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse

med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Hvis der er noget, du er i tvivl om eller bare er interesseret i en snak om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte

Formand Karin Fenger Madsen på tlf. 22 47 19 67 eller kontaktperson Luise Boje Mortensen på tlf. 60 77 22 43

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sognes Menighedsråd

på e-mail: 8724fortrolig@SOGN.DK

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 15. juni 2023 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25.

 

Se mere om

Sjørring – Thorsted – Skjoldborg – Kallerup sogne på www.STSK-kirker.dk