Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkesanger

En stilling som kirkesanger ved Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd er ledig pr. 15. marts 2020.

Stillingen er på ca. 340 timer årligt.

Kirkesangeren skal lede menigheden (i Aale Kirke og i Linnerup Kirke) i sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger. 

Vi forventer, at du har en god sangstemme som kan synge kirken op

Ansættelse sker ved Aale-Linnerup Sognes Menighedsråd beliggende Aale Bygade 30, 7160 Tørring.

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af overenskomst eller organisationsaftale. Løn og ansættelsesvilkår aftales med menighedsrådet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Per Heller (7567 6050, mail: perheller@hotmail.com) eller til Else Kristensen (7567 6106 eller 2260 8585, mail: else.kristensen@hotmail.dk) eller på mail til 8001@sogn.dk .

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Per Heller (perheller@hotmail.com) eller til Else Kristensen (else.kristensen@hotmail.dk) eller til 8001@sogn.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 1. marts 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 3. marts 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.