Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sanger søges - sopran, alt eller tenor

En stilling som sanger – sopran, alt eller tenor - med forpligtigelse til at synge til både søn- og helligdagstjenester samt hverdagstjenester, er ledig til besættelse 1. november 2020. Ansættelsesmyndigheden er Taastrup Nykirke Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup provsti.

Lønnen andrager pt. kr. 5.182,82 per måned for faste tjenester og kr. 509,22 for evt. ekstra tjenester.

Da der er omkring 300 tjenester årligt, vil der være gode indtjeningsmuligheder. Udover søndags tjenester og kasualier, er der musikgudstjenester og koncerter, hvortil du skal medvirke, og fra tid til anden er der specielle ønsker til kirkelige handlinger. Den gennemsnitlige arbejdstid er på 7 timer og ansættelsen er ikke reguleret af en overenskomst. Ansættelsen reguleres, hvor andet ikke er aftalt, af det til enhver tid gældende cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster m.m., aktuelt cirkulære nr. 9811 af 28.10.2014. 

Ansættelsesforholdet giver mulighed for pension efter endt prøvetid.

Du må frit ”bytte” tjenester med de andre sangere.  Det aftales indbyrdes mellem sangerne, hvem der står til rådighed på hvilke dage.

Der er således brug for en sanger, der kan påtage sig solistiske opgaver, hvorfor du er uddannet sanger fra Konservatoriet, OA eller har lignende uddannelse eller tilsvarende erfaringsgrundlag.

Kirken ligger på Taastrup Hovedgade 34, 2630 Taastrup (200 meter fra Taastrup Station). Du skal også gøre tjeneste på to plejehjem på adresserne Valbyvej 47 og Lindehaven 2, 2630 Taastrup.

Opsigelsesvarslet fra medarbejderens side kan de første tre måneder ske med 14 dages varsel og herefter med én måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

Opsigelsesvarslet fra ansættelsesmyndighedens side kan de første 3 måneder ske med 14 dages varsel og herefter med tre måneders varsel til udløbet af en kalendermåned.

For yderligere oplysninger om stillingen, kan organist Esben Gade kontaktes på (+45) 30 78 79 64.

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt til kirkens kontaktperson Søren Larsen på mail: 7153fortrolig@sogn.dk mærket ’Kirkesanger’, senest den 25. oktober, 2020.

Samtaler og prøvesyngning vil finde sted fra 3.11. – 5.11.