Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn

En stilling som kordegn ved Tresognspastoratet Vojens-Jegerup-Maugstrup er ledig pr. 1. november 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Primære arbejdsopgaver:

 • Kontorfunktion
  • Betjening af kirkekontor
  • Ad hoc-kontoropgaver og telefonpasning
  • Sekretærfunktion for menighedsråd og præster
  • Regnskabsfunktion for Vojens og Maugstup
  • Lønindberetning
  • Kalenderstyring i Kaboo
 • Personregistrering
  • Vojens Kirkekontor varetager personregistrering for Vojens-Jegerup-Maugstrup
 • PR-opgaver
  • Opdatering af vores hjemmeside og Facebook

 

Vojens-Jegerup-Maugstrup Sogne har 7475 antal indbyggere, 14 antal ansatte i sognene.

Vi søger en medarbejder, der

 • er venlig, samvittighedsfuld, omhyggelig, imødekommende og visioner
 • arbejder struktureret og velorganiseret og er kirkligt engageret i bredeste forstand
 • har kendskab til det folkekirkelige liv
 • har gode IT-færdigheder/kompetencer
 •  

 

Ansættelse sker ved Vojens Sogns Menighedsråd beliggende Østerled 1, 6500 Vojens

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 283.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 303.654,00 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Preben Holmberg på telefonnummer 2444-4055/mail 8975prh@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8975fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 17. august 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 38.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.