Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognepræst (kbf) i Glenstrup-Sønder Onsild-Nørre Onsild Pastorat med forpligtelse til Hobro Arrest (25%) i Aarhus Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Glenstrup-Sønder Onsild-Nørre Onsild Pastorat, Hobro-Mariager Provsti er ledig til besættelse den 1. september 2023.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Ud over sognepræstestillingen i Glenstrup-Sønder Onsild-Nørre Onsild Pastorat er der en forpligtelse til at betjene Hobro Arrest på 25 %.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om Glenstrup-Sønder Onsild-Nørre Onsild Pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådene gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Glenstrup, Sønder Onsild og Nørre Onsild sogne og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmeside:
Glenstrup Kirke og Sønder Onsild kirke og Nørre Onsild kirke (onsildkirkerne.dk)

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Aarhus Stifts hjemmeside Aarhus Stift | Aarhus Stift.

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Viborg Landevej 11, Sønder Onsild, 9500 Hobro.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4263,58. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Henrik Wigh-Poulsen inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Aarhus Stift pr. mail til: kmaar@km.dk, og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

 

Kontaktoplysninger MR-formand Søren Hedegaard, Glenstrup Menighedsråd

Telefon 4062 5368 ∙ E-mail: 8185@sogn.dk

Kontaktoplysninger MR-formand Jørgen Lundsberg, Sønder Onsild-Nørre Onsild Menighedsråd
Telefon 4062 5368 ∙ E-mail: 8204@sogn.dk

Kontaktoplysninger provst Jørgen Pontoppidan, Hobro-Mariager Provsti:
Telefon 2923 1846 ∙ E-mail: hobro-mariager.provsti@km.dk

Kontaktoplysninger Aarhus Stift
Telefon 8614 5100∙ E-mail: kmaar@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Henrik Wigh-Poulsen,
v/bispesekretær Nete Taagehøi Nykjær:
Telefon 4048 1049∙ E-mail: kmaar@km.dk