Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper til Lødderup og Elsø Kirker søges

Lødderup-Elsø sogn søger en gravermedhjælper ved Lødderup og Elsø Kirker, med virkning fra 1. juli 2021.

Den primære opgave vil være at udføre praktiske graveropgaver ved de to kirker og kirkegårde i samarbejde med graveren, der har det overordnede ansvar for sognets to kirkegårde.

Stillingen er på 32 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes timer ud over de 32 timer ugentligt, f.eks. ved grandækning.
Stillingen er tidsubestemt, med hjemsendelse uden løn i perioden december til februar. Det må forventes, at det ugentlige timetal kan komme under 32 timer i de øvrige vintermåneder.

Vi kan tilbyde et spændende og alsidigt job, hvor du i samarbejde med graveren varetager det daglige arbejde.

Gravermedhjælperen har følgende kerneopgaver:
• varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m
• Varetage vedligeholdelse af præstegårdshave
• kan planlægge arbejdet i samarbejde med graveren
• varetage kirketjeneste ved gudstjeneste og kirkelige handlinger
• rengøring og pasning af kirkerne

Vi forventer, at du:
• er udadvendt og imødekommende og har flair for en god og seriøs betjening af kirkegårdens brugere
• har erfaring med, eller er interesseret i at oplæres i, kirketjeneste og trives med at gøre tjeneste i kirkens rum
• har gode samarbejdsevner
• selvstændigt kan tilrettelægge arbejdet
• er indstillet på at varetage forefaldende arbejdsopgaver
• har kørekort til personbil

Lødderup-Elsø sogn har i alt 2 ansatte, heraf 1 graver og 1 gravermedhjælper. Graveren har det overordnede ansvar for begge kirkegårde. Som vores nye gravermedhjælper vil du i samarbejde med graveren få ansvaret for den praktiske del af arbejdet ved sognets kirkegårde i det daglige arbejde. Administration af begge kirkegårde varetages af graveren.
Kirkerne har automatisk ringeanlæg.

Ansættelse sker ved Lødderup og Elsø Sognes Menighedsråd v/ formand Margit Nielsen, Øksendal 4, 7900 Nykøbing M.
Der er endvidere pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet, i overensstemmelse med de aftaler som menighedsrådet har indgået/indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Margit Nielsen på telefonnummer 23256619.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 254.542,40 (trin 1) og kr. 261.649,46 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 292.247,94 (trin 1) og kr. 300.998,39 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.
Lønnen kvoteres i forhold til beskæftigelsesgrad.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8693fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 17.
Menighedsrådet kan oplyse, at der efter aftale med ansøger, vil blive indhentet referencer.