Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist

En stilling som organist ved Torkilstrup og Lillebrænde Kirker, Torkilstrup-Lillebrænde  Sogne er ledig pr. 1.1.2020.

Stillingen er på 8 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver: 

  • medvirke på orgel ved gudstenester, aktiviter og kirkelige handlinger i begge kirker 

Vi forventer, at du:

  • har gode musikalske færdigheder
  • er fortrolig med gudstjenester og kirkelige handlinger
  • har lyst og evne til at være med til at udvikle musikken i gudstjenesten
  • har gode samarbejdsevner og vægter fleksibilitet, engagement og samarbejde højt 

Ansættelse sker ved Torkilstrup og Lillebrænde Sognes Menighedsråd beliggende Torkilstrupvej 12A, 4863 Eskilstrup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.


OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Nina Morthorst på telefonnummer 61204414/mail 7609fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Nina Morthorst, Torkilstrupvej 16, 4863 Eskilstrup eller på mail til 7609fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. december 2019.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil aftales nærmere.