Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke- og kulturmedarbejder søges

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Orte kirke og Kerte kirke i Assens Provsti er ledig og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 med mulighed for tidligere tiltrædelse. Samtidig opslås en stilling som organist med 10 timer pr. uge – se separat stillingsopslag. De to stillinger kan evt. besættes af samme person.

Kirke- og kulturmedarbejderstillingen indeholder 4 timer ugentligt i gennemsnit.

Medarbejderen skal hovedsageligt varetage følgende opgaver:

  • 4 gange årligt lave kirkeblad for de to sogne i samarbejde med præsten (indsamling, opsætning og korrekturlæsning på materialet)
  • udarbejde PR-materiale i samarbejde med præsten
  • være praktisk medhjælp i forbindelse med konfirmandundervisning
  • hjælpe med at arrangere og deltage i den årlige konfirmandtur til København sammen med præsten

Ansættelse sker ved Kerte Sogns Menighedsråd, Kertevej 58, 5560 Aarup.

Der er tillige pligt til at gøre tjeneste ved Orte Sogns Menighedsråd, Orte Byvej 16, 5560 Aarup.

Vilkår for ansættelse og aflønning aftales mellem ansøgeren og menighedsrådet i respekt af cirkulære om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm, cirkulære nr. 9811 af 28/10/2014. Ansættelsen er p.g.a det lave timetal ikke reguleret af en overenskomst.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest samt at der er 3 måneders prøvetid.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved kontaktperson i Kerte Menighedsråd, Lene Sørensen, på tlf. 61683020 eller ved kontaktperson i Orte Menighedsråd, Marianne Jakobsen på tlf. Se endvidere de to kirkers hjemmesider www.ortekirke.dk og www.kertekirke.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Kerte kirkes mailadresse 7811fortrolig@sogn.dk mrk. ”kirke- og kulturmedarbejder”.

Ansøgningsfrist er fredag d. 31. juli kl. 12.00.

Samtaler forventes afholdt i uge 33/34.