Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

 

     En stilling som gravermedhjælper og -afløser ved Sejerslev, Ejerslev og Jørsby Kirker på Nordmors er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter. Stillingen er tidsubegrænset. Ansøgningsfristen er 10. december 2019, kl. 24.00.

         Stillingen indebærer, at man skal hjælpe de to faste gravere ved det forefaldende arbejde på kirkegårdene, samt afløse disse under ferie og på fridage.

         Stillingen er normeret til 500 timer årligt. Da arbejdet på kirkegårdene er sæsonbestemt, varierer det ugentlige timetal i løbet af året.

     Arbejdsstederne er: Sejerslev Kirkegård, Sejersvej 52, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors; - Ejerslev Kirkegård, Lyngen 25, Ejerslev, 7900 Nykøbing Mors; - Jørsby Kirkegård, Strandvænget 41, Jørsby, 7900 Nykøbing Mors.

     Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 252.647,79 (trin 1) og kr. 259.701,95 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse  kr. 290.072,67 (trin 1) og kr. 298.758,00 (trin 2) (nutidskroner). Aflønning sker som timeløn.

     Spørgsmål til stillingen kan rettes til graver ved Sejerslev Kirke Inger Marie Nielsen, mobil: 2183 8700, og graver ved Ejerslev og Jørsby Kirker Poul Roesen, mobil 2337 0970.

    Ansøgningen med relevante bilag sendes til kontaktperson ved Sejerslev Kirke Jens Peter Holm, Nørre Smedievej 7, Sejerslev, 7900 Nykøbing Mors. Eller ved brug af  e-mail, fortroligt til: 8668fortrolig@sogn.dk.

    Ansøgningsfristen er den 10. december 2019. Ansættelsessamtaler vil finde sted den 17. december 2019.