Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn og PR-medarbejder ved Løgstør Kirke og Sognehus

 

Kordegn og PR-medarbejder ved Løgstør Kirke og Sognehus

En stilling som kordegn og PR-medarbejder er ledig pr. 1.oktober 2019.

 Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • PR-arbejde for de 12 kirker i den gl. Løgstør Kommune: Webmaster for fælles hjemmeside og kalender.
 • Profilere kirkerne på de sociale medier.
 • Udarbejde og redigere en ugentlig kirkeside i Vesthimmerlands Folkeblad.
 • Personregistrering for Løgstør – Aggersborg – Kornum – Løgsted Pastorat.
 • Sekretær for Løgstør Menighedsråd.
 • Deltage i diverse planlægningsmøder med de øvrige ansatte og menighedsrådet.

Vi forventer, at du:

 • har et godt kendskab til folkekirken
 • har et godt kendskab til grafisk design og brug af sociale medier.
 • vil være aktivt interesseret i sognenes menighedsliv.
 • er indstillet på et tæt og engageret samarbejde med ansatte i sognene.
 • vil arbejde aktivt sammen med menighedsrådene.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Løgstør Sogns Menighedsråd, Østergade 10A, 9670 Løgstør.


Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 334.158,01kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 284.389,89 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 813,68 kr. (nutidskroner)

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Kordegn Kristian Haldrup 9867 1061

Sognepræst Lars Lyngberg-Larsen 9867 4461

Sognepræst Pernille Vigsø Bagge 2335 2044

Kontaktperson Kirsten Pedersen 2396 8684     

Der vil være en prøvetid på 3 mdr og der vil blive indhentet børneattest.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 35.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. august 2019 kl. 12.00.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8348fortrolig@sogn.dk