Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Resen-Humlum sogns Menighedsråd søger graver snarest muligt

Da vores graver har valgt at gå på pension, er stillingen som graver ved Humlum Kirke ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Stillingen som graver er et ansvarsfuldt og virksomt job, hvor du får mulighed for at strukturere og planlægge både din egen og gravermedhjælperens arbejdsdag. Du har ansvaret for drift og vedligehold af Humlum kirkegård og arealerne omkring. Du skal fungere som kirketjener under gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der skal påregnes sæsonudsving i arbejdstiden.

Der er i samarbejde med en landskabsarkitekt udarbejdet en helhedsplan for kirkegården, og du får derfor mulighed for at være en del af en spændende udviklingsproces.

Graveren skal varetage følgende overordnede opgaver:

 • Ansvaret for kirkens rengøring og pyntning
 • Vejlede kirkens og kirkegårdens brugere
 • Gensidig samarbejde og vikarforpligtigelse med graveren ved Resen kirke
 • Ansvarlig for drift og vedligehold af kirkegården og arealerne omkring
 • Anlæggelse og omforandring af gravsteder og kirkegård
 • Varetage kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbejde med det øvrige personale ved kirkerne
 • Administrative opgaver vedr. kirkens drift.
 • Tilsyn og rengøring af kirkehuset
 • Vi forventer, at:
 • Du er har erfaring fra lignende stilling og har evt. uddannelse/kursus eller er villig til at gennemføre dette.
 • Du er fortrolig med anvendelse af IT og administrative opgaver.
 • Du kan arbejde selvstændigt inden for den af menighedsrådet givne ramme.
 • Du skal kunne indgå i et positivt samarbejde med præster, menighedsråd og øvrige personale.
 • Du arbejder struktureret og kan lide at arbejde udendørs og selvstændigt.
 • Du bidrager til en god arbejdsplads og et positivt arbejdsmiljø. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Der følger rådighedstillægget til stillingen. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dkKaren Margrethe Houe på tlf. 40912091
 • Se desuden hjemmeside www.rhb.dk
 • Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson:
 • Vi tilbyder velordnede personaleforhold med gode faciliteter og et godt samarbejdsklima.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail: 8853fortrolig@sogn.dk senest den d. 25. juni kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 27. juni. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.