Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirke med fokus på fornyelse, fællesskab og forankring søger en alsidig organist

Åbenhed, glæde og diakoni er 3 kernebegreber for Ansgarkirken. Vi er en dynamisk arbejdsplads med 11 ansatte, som alle medvirker aktivt til kirkens vigtigste opgave
– nemlig at forkynde kristendommen.
Vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle i kirken ligesom, der skal være noget for enhver. Således har vi en lang række af forskellige typer gudstjenester, arrangementer, koncerter og andre aktiviteter.
Du er velkommen til at tjekke kirkens hjemmeside www.hedehusenekirke.dk og Facebook ud for nærmere info.

Vi søger en organist, der:
- er en dygtig og alsidig musiker
- vil være med til at forme kirkens musikalske profil og liv
- er fortrolig med Folkekirkens liturgi og salmer samt Højskolesangbogen
- vil indgå i et musikalsk samarbejde med kirkens resterende personale
- udviser velvillighed overfor menighedens særønsker ved kirkelige handlinger
- kan supplere den overvejende rytmiske profil, som kirken på nuværende tidspunkt har

I ansøgning ser vi gerne, at du bringer dine kompetencer og særinteresser i spil, da det er vigtigt for os, at de ansatte kan byde ind med det, de er bedst til.

Dine arbejsopgaver vil blandt andet være:
- at spille ved kirkens højmesser, de kirkelige handlinger og ved forskellige arragmeneter.
- at have ledelsesansvar over kirkens sangere.
- i fællesskab med koncertudvalget at booke koncerter

Vi tilbyder en arbejdsplads med:
- en travl, men spændende og diverse hverdag.
- et godt arbejdsmiljø og en homogen personalegruppe med en god, respektfuld og
  humoristisk omgangstone.
- visioner for kirken.
- plads til, at den enkelte ansatte kan byde ind med sine evner og interesser.

Hedehusene Sogn har ca. 7000 indbyggere og 11 ansatte, hvoraf de 3 tager sig af kirkegården.

Ansgarkirken er en meget aktiv og attraktiv kirke, hvor de meget musiske gudstjenesteformer giver stort fremmøde.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hedehusene og Reerslev pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.


En stilling som organist ved Ansgarkirken, Hedehusene Sogn er ledig pr. 1. januar 2020.

Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Ansættelse sker ved Hedehusene Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt(nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 36.321,03 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Thomas Gotthard på mail TGO@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til eller på mail til 9083fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 19. november kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt, at der er prøvetid i stillingen.