Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Haslund-Ølst Menighedsråd

En stilling som gravermedhjælper ved Haslund-Ølst kirker, ønskes besat hurtigst muligt.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Der vil ske hjemsendelse uden løn i perioden 1. december til 1. marts.

Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overrarbejde.

Vi forventer at ansætte en positiv person, der er ansvarsbevist, fleksibel og samarbejdsvillig.

Jobbet består af, i samarbejde med graveren, at forestå den daglige vedligeholdelse og rengøring af vore to kirkegårde og de omkringliggende arealer, rengøring af kirkerne og sognegården, afløsning for graveren i forbindelse med ferie m.v. Der vil ligeledes forekomme kirkelige tjenester i ansættelsesfperioden.

Ansættelsen sker ved Haslund-Ølst Sogns Menighedsråd, beliggende Amstrupgårdsvej 8, 8940 Randers SV.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 266.900,04 (trin 1) og kr. 273.978,00 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 250.547,18 (trin 1) og kr. 257.542,68 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 304.439,05 (trin 1) og kr. 312.422,91 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 287.660,90 (trin1) og kr. 296.274,01 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.

Ansøgningsfristen er den 18.juli 2019 kl. 18.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til kontaktperson Ellis Juul tlf. 2077 3212 eller til menighedsrådsformand Finn Sørensen tlf. 4020 7403.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 8135fortrolig@sogn.dk eller til adressen Møllevangsvej 14, Haslund, 8940 Randers SV.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 23. juli 2019.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.