Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Toksværd og Holme Olstrup kirkegårde i Næstved Provsti

Stillingen som gravermedhjælper ved Toksværd og Holme Olstrup kirker er ledig og ønskes besat hurtigst muligt. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge, men kan variere afhængig af sæsonbetonet travlhed på kirkegården Aflønningen sker på timebasis.

Stillingen er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2021. 

Gravmedhjælperen varetager opgaver på Toksværd og Holme-Olstrup kirkegårde. Arbejdet omfatter blandt andet: 

  • Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirkegård og udenomsarealer
  • Rengøringsopgaver i sognehus og andet forefaldende arbejde
  • Kirketjenste under graverens ferie 

Ansættelsen sker hos Toksværd - Holme Olstrup Sognes Menighedsråd beliggende Toksværd Bygade 61, 4684 Holmegaard.

Vi ønsker, at du: 

  • Har interesse i vedligeholdelse af grønne arealer
  • Kan hjælpe os med at holde kirker og dertil hørende arealer i fin stand
  • Har et godt humør og gode samarbejdsevner
  • Er fleksibel og kan varetage forskellige arbejdsopgaver
  • Har kendskab til småmaskiner

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er ingen uddannelseskrav og stillingen lønnes på basisløntrin 1 for gravermedhjælpere uden gartnerfaglig uddannelse med en timeløn på 132,42 kr. Ansøgere med mindst 1 års erfaring som gravermedhjælper indplaceres på basisløntrin 2 med en timeløn på 136,12 kr. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperon Kirsten Andersen på telefonnummer 22 58 68 19 eller mail: 7499fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Toksværd - Holme Olstrup  Sogns menighedsråd på mail: 7499fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 16. april 2021 kl. 12.00.