Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsleder søges.

Kirkegårdsleder søges
Lige i hjertet af Vendsyssel tilbyder Tårs Sogns Menighedsråd, Hjørring Søndre Provsti, Aalborg Stift en spændende stilling som kirkegårdsleder ved Tårs og Morild Kirker
fra 1. juni 2023 eller efter aftale

Tårs sogn består af kirkegårdene ved Tårs Kirke og ved Morild Kirke.
Kirkegårdslederen har det daglige ansvar for driften og økonomien af de to kirkegårde, samt ledelsesansvaret for 5 medarbejdere, hvoraf de tre er deltidsansatte i perioden fra 1.3 til 1.12. Herudover har kirkegårdslederen ansvaret for vedligeholdelse af kirkerne samt diverse øvrige bygninger.
Det øvrige personale ved kirkerne består af en præst og 4 øvrige fastansatte, som kirkegårdslederen indgår i et tæt samarbejde med.
Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på arbejdsglæde. Arbejdsmiljøet skal være præget af ordentlighed både i interne og eksterne samarbejdsrelationer.
Der er planlagt opførelse af ny præstebolig samt renovering og tilbygning af sognegården.

Som kirkegårdsleder vil dine hovedopgaver omfatte følgende:
 •  Være daglig leder for personalet på kirkegårdene.
 •  Bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads – kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø
 •  Videreføre plejeplaner og planer for en løbende udvikling og optimering af driften af kirkegårdene.
 •  Indgå aftaler med pårørende, bedemænd og den øvrige kirkebetjening.
 •  Alle administrative opgaver som knytter sig til kirkegårdsdriften.
 •  Ansætte og afskedige personale i samarbejde med menighedsrådet.

Vi søger en kirkegårdsleder med disse kvalifikationer:
 •  Faglig uddannelse som have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, hortonom,
          landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog eller lignende og har kendskab til drift af kirkegård.
 •  Ledelseserfaring.
 •  Aktiv og synlig deltagelse i det praktiske arbejde på kirkegårdene.
 •  Kendskab og viden om moderne kirkegårdsdrift og kirkegårdskultur - både praktisk og administrativt.
 •  Visionær i forhold til udviklingsmuligheder på vores kirkegårde.
 •  Fleksibel og samarbejdsinteresseret på tværs af alle faggrupper ved kirken.
 •  Loyal over for Folkekirken som kirkegården er en del af – og påtage dig opgaven med at være kirkegårdenes ansigt udadtil.
 •  Solidt kendskab til IT og gerne daglig bruger af Brandsoft, MS Office mv.
Vi tilbyder:
 •  Et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold.
 •  En arbejdsplads der giver mulighed for personlig og faglig udvikling.
 •  Velholdte kirkegårde – der er kendetegnet ved stor mangfoldighed af gravstedstyper.
 •  Mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsninger inden for de lovmæssige rammer.
 •  Moderne kontorfaciliteter.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling. Ansættelse sker på tjenestemandslignende vilkår og stillingen er klassificeret
i lønramme 30, stedtillæg II. Endvidere er der et årligt administrationstillæg på kr. 4.700 (31.3.2012 niveau).
Ansøgere må påregne, at der indhentes børneattest, straffeattest og anmodes om samtykke til at indhente referencer. Du skal have gyldigt kørekort B – gerne suppleret med B/E, C1/E. Der er tre måneders prøvetid.

Nuværende tjenestemandsansatte kirkegårdsledere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos
Formand for Menighedsrådet - Edith Kristine Vaihøj, Tlf.: 53601422
Kontaktperson Menighedsrådet - Hanne Sort Rishøj, Tlf.: 41149104

Ansøgningsfrist onsdag den 12. april 2023 kl. 12.00
Ansøgning og CV med relevante bilag sendes til
Tårs Sogns Menighedsråd på mail: 8458fortrolig@SOGN.DK mærket Kirkegårdsleder.
Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 16 eller 17 efter aftale.
Læs mere om Tårs Sogn på www.taarssogn.dk