Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Regnskabsfører

Vi søger en regnskabskyndig person til at hjælpe med at føre regnskab for en gruppe kirkekasser på vegne af 5 menighedsråd.

Stillingen som regnskabsfører er ved Skælskør og Eggeslevmagle Kirker, Skælskør og Eggeslevmagle Pastorat, Slagelse Provsti, opslås derfor ledig til besættelse snarest muligt. Foruden den daglige regnskabsføring er vi en del af et kontorfællesskab med 5 andre menighedsråd. Dette gælder dog kun omkring regnskabet. Der er ansat en fuldtids regnskabsfører til ansvaret for regnskabsførelsen, men der er behov for at den kommende regnskabsfører også påtager sig kordegneopgaver. Kirkekontoret er beliggende i Sognegården, Skovvej 1, Skælskør.

Stillingen er på 25 timer pr. uge. Såfremt man ønsker det, kan stillingen blive fuldtids, når den nuværende kordegn går på pension. Der er ikke kirketjeneste i stillingen.

Vi søger en medarbejder, der kan indgå i samarbejdet med det øvrige personale. Regnskabsføreren skal være med til at varetage følgende opgaver:

  • regnskabsfunktioner så som bogføring og lønningsregnskab m.m.
  • administrative funktioner f. eks. ajourføring at hjemmesiden, sekretæropgaver for menighedsrådet, grundregistrering i forbindelse med ”kirkebøgerne”, kalenderstyring m.m.

Vi forventer ikke, at du kan alt dette fra den første ansættelsesdag, men vi forventer, at du er villig til at lære under kyndig vejledning, samt at du er villig til at tage kordegneuddannelsen, hvis du ikke har uddannelsen, der betales af ansættelsesstedet. Uddannelsen foregår såvel eksternt som internt.

Vi forventer:  

  • at du kan overholde tavshedspligten
  • at du har kendskab til regnskab
  • at du har kendskab til at arbejde administrativt
  • at du er god til at samarbejde
  • at du vil være med til bevare og respektere det gode arbejdmiljø
  • at du er imødekommende overfor henvendelser til kirkekontoret

Skælskør og Eggeslevmagle Pastorat har 7110 indbyggere Der er ca 40 ansatte. Pastoratet er kendetegnet ved stor kirkelig aktivitet i de 2 kirker samt i sognegården. Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Slagelse Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelses-myndigheder. P. t. er der 5 menighedsråd, der har samarbejde omkring regnskabskontoret.

 

Ansættelse sker ved Skælskær og Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd, Skovvej 1, Skælskør.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingens indplacering afhænger af forhandlingerne mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening, der forhandler på dine vegne.

Såfremt stillingen bliver indplaceret i løngruppe 1: årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 270.170,00 – kr. 334.158,00 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 284.390,00 (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 33.740,73 (nutidskroner).

Såfremt stillingen bliver indplaceret i løngruppe 2.: årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 284.390,00 – 376.817,00 (nutidskroner). Fikspunktet er 298.610,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 33.740,73 (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 25/37

Menighedsrådets forslag til lønniveau er afhængig af din uddannelse og erfaringsgrundlag.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Andreas Jensen på mail acj@km.dk eller på tlf. 24 78 99 70

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Skælskør-Eggeslevmagle Kirkekontor, att. Andreas Jensen, Skovvej 1, 4230 Skælskør eller på mail acj@km.dk .

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. juni

Ansættelsessamtaler forventes på grund af sommerferien at finde sted uge 30.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer