Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Teamkoordinator/gartner - Har du lyst til at være med til at drive Horsens Kirkegårde i fremtiden?

Horsens Kirkegårde sætter fokus på at udvikle og vedligeholde kirkegårdene, så de fremstår som smukke grønne oaser i byen med plads til ro og fordybelse og rammer for sorg og minder.

Vi søger derfor to teamkoordinatorer, der ønsker at arbejde med vores grønne teams, hvor du understøtter dine kolleger i deres opgaver ved kirkegården. Horsens Kirkegårde arbejder ud fra selvstyrende teams på baggrund af værdibaseret ledelse. Vi søger en teamkoordinator til Vestre kirkegård og en teamkoordinator til Østre kirkegård. Du vil indgå aktivt i den daglige ledelse i tæt samarbejde med kirkegårdsassistenten og kirkegårdslederen.

Det er et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold på en arbejdsplads med mulighed for personlig udvikling, hvor vi kalder en spade for en spade, men også passer på hinanden, og hvor vi hele tiden har fokus på arbejdsmiljøet. Den sociale del understøttes af jævnlige medarbejdermøder samt møder i samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Og flere gange om året afvikles der arrangementer af social karakter for medarbejderne.

Horsens Kirkegårde omfatter Nordre Kirkegård på 2,8 ha, Østre Kirkegård på 7,6 ha og Vestre Kirkegård på 14,6 ha, der også har kapel samt krematorium. På Horsens Kirkegårde er vi 27 medarbejdere, der arbejder i teams, og hvor ansvarlighed, dialog, åbenhed, rummelighed og fællesskab er vigtige værdier.

 

Teamkoordinator:

Vi søger en dygtig gartner og teamkoordinator til Vestre kirkegård og en til Østre og Nordre Kirkegård.

Du får ansvaret for den daglige koordinering af arbejdet for teamet på den enkelte kirkegård – der pt. udgør 8 medarbejdere på Vestre og Østre og 4 på Nordre.

Stillingen er på fuld tid. Normal arbejdstid er mandag til fredag i dagtimerne, men der kan forekomme arbejde på lørdage og uden for normal arbejdstid. Arbejdstiden på kirkegårdene er gennemsnitlig 37 timer om ugen og tilrettelægges således, at der i perioden fra 1. april til 30. september arbejdes 38,5 timer og i perioden 1. oktober til 31. marts arbejdes 35,5 timer pr. uge. Der betales løn for gennemsnitligt 37 timer ugentligt hele året.

 

Vi forventer:

  • At du er en dygtig gartner.
  • At du er en naturlig teamleder, som formår både at understøtte og gå foran og sætte klare mål for arbejdet på kirkegården, samt evner at skabe og opretholde en god og tillidsfuld relation såvel til medarbejderne, brugerne og ledelsen af kirkegården.
  • At du vil deltage aktivt i at skabe et godt arbejdsmiljø ved Horsens Kirkegårde.
  • At du har en faglig uddannelse som gartner.

 

Vi tilbyder:

  • Et spændende job med afvekslende arbejdsopgaver
  • Ansvar for udvikling og vedligeholdelse af kirkegårdens forskellige afdelinger.
  • Udendørs arbejde med plads til selvstændighed
  • En god arbejdsplads, hvor vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og udvikling
  • En veludstyret arbejdsplads og gode lokalemæssige forhold

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker ved Horsens Kirkegårde.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere 295.462,85 kr. (trin 1) og 304.309,56 kr. (trin 2) (nutidskroner). Bestyrelsen vil foretage anciennitetsmæssig indplacering. I henhold til gældende lokalaftale desuden et funktionstillæg på årligt 15.800 kr. Der kan desuden forhandles løn efter kvalifikationer.

Der er 15 % i arbejdsgiverbetalt pension.

Nærmere oplysninger kan fås hos kirkegårdsleder Dennis Næser på telefon 4046 7414

 

Ansøgningsfrist 9. december 2021, kl. 12:00

Der forventes afholdt samtaler den 13. december og anden samtale den 20. december 2021.

Ansøgning mærkes ”Teamkoordinator” og sendes til: info@horsenskirkegaarde.dk