Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener til Sønderho Kirke Fanø

Vi søger en kirketjener (14t/uge), som brænder for at gøre kirken til et godt sted at være. Sønderho kirke er en smuk gammel kirke, der danner en flot ramme om sognets gudstjenester, bryllupper, begravelser og koncerter. Vi søger en person der vil være medvirkende til at alle kirkens brugere får et positivt møde med Sønderho kirke.

Din profil:

Vi forventer, at du: 

. er imødekommende og serviceminded og er indstillet på at understøtte og arbejde

  positivt sammen med kirkens øvrige personale, samt indgå positivt i det samlede 

  personale ved Kirkerne på Fanø

. er initiativrig, struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen.

. kan arbejde selvstændigt og har praktisk/teknisk håndelag.

. er en fleksibel holdspiller og vægter samarbejde med kirkens øvrige ansatte højt.

. kan identificere dig med kirkens værdigrundlag.

 

Arbejdsopgaver og ansvarsområder:

Som kirketjener ved Sønderho kirke kan du forvente følgende arbejdsopgaver:

 

. rengøring, oprydning og vedligeholdelse af kirken.

. pasning og tilsyn af kirkens bygninger

. medvirken ved kirkelige  handlinger såsom gudstjenester, vielser, begravelser og 

  bisættelser.

. praktiske opgaver og planlægning i forbindesle med f.eks. sognearrangementer og          l

  lejlighedsvise arrangementer m.v. i tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og

  frivillige.

 

Anæsttelsesvilkår:

Ansættelsen er på 14 timer ugentlig med tiltrædelse snarest muligt.

Ansættelsen sker ved Fanø Sogns Menighedsråd beliggende Sognehuset i Nordby.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansatttes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169.96 kr - 348.377,94 kr(nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner)

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen (arbejde om aftenen, på helligdage og lørdag/søndag). Rådighedstillægget udgør årligt 25.495 kr. (nutidskroner)

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til: Menighedsrådets kontaktperson Kirsten Andersen på telefon 20332722.

 

Ansøgning med relevante bilag stiles til Fanø Sogns Menighedsråd og sendes på mail til mfe@km.dk eller pr. post til Kirkene på Fanø, Sognehuset, Niels Sørensensvej 3, 6720 Fanø

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20 august 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer efter forudgående aftale med eventuelle kandidater.