Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til deltidsstilling i Sct. Clemens Kirke, Randers

Kirketjener søges til deltidsstilling i Sct. Clemens Kirke, Randers, pr. 1. september 2020

Vores kirketjener på deltid har valgt at gå på pension.

Vi søger derfor en kirketjener på deltid (25 timer) pr 1. september 2020 til et afvekslende og udadvendt job med rigtig mange arbejdsfunktioner, som de to kirketjenere deler i kirken og sognegården på skæve arbejdstider og ved alle højtider. I kirken møder vi mennesker i alle livets situationer, glæde såvel som sorg, med venlighed og hjælpsomhed.

 

Kerneopgaverne vil være:

Klargøring til og deltagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, foredrag, møder og andre arrangementer i forbindelse med kirkens aktiviteter samt oprydning efter disse.

Rengøring af kirken, sognelokaler, toiletter, køkken og kontorer samt kirkens udearealer.

Opsyn med kirken og sognelokalerne i den daglige åbningstid.

Indkøb og koordinering af lettere forplejning i forbindelse med gudstjenester, møder, koncerter mm 

 

Vi forventer at:

Du er imødekommende, venlig og service-minded.

Du har ordenssans og praktisk værktøjssnilde, båret af effektivitet og ansvarsfølelse

Du er fleksibel og har sans for teamsamarbejde mellem de mange faggrupper

Du kan holde hovedet koldt og at have mange bolde i luften

Du har et godt humør, og er fysisk og psykisk robust.

Du har forståelse for kirkens virke og aktiviteter

Som kirketjener er du ofte den første af kirkens medarbejdere der møder vore gæster i våbenhuset. Vi lægger derfor vægt på at du er i stand til at møde mennesker med respekt i alle livets situationer. Møde dem med varme, måske et smil og personligt overskud.

 

Arbejdstiden er skiftende, med aften og weekendarbejde. Den tilrettelægges i samarbejde med de to kirketjenere.

Menighedsrådet ser gerne ansøgere der har DNK kurset allerede eller er interesseret i at få det, i forbindelse med eventuel afløsning på kordegnens kursusdage mm

Ligeledes ser menighedsrådet en mulighed for at stillingen udvides i timetal i løbet af nogle år.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (0A0-S) og Organisationsaftalen for Kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjenere eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirktjenere. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, såfremt den ikke have allerede, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Ligeledes vil der blive indhentet børneattest efter forudindgået aftale.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 354.252,00 kr. (nutidskroner) Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner) .

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos:  Hanna Broadbridge, menighedsrådsformand, telf. 86412384 eller 21629431. eller Annette Hedegaard, kontaktperson, tel.30264548

Ansøgningsfrist: d. 9. juli kl 12.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 29

Indkaldes man ikke om en sådan samtale, vil stillingen gå til anden side.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til hanna@broadbridge.dk senest d. 9. juli kl. 12.00