Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Terslev menighedsråd søger gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper i Terslev sogn er ledig pr. 1. maj 2020.

Stillingen er på 8 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Stillingen er tidsubegrænset.

Arbejdet består af at ren- og vedligeholde gravsteder og diverse yderområder, plantning af årstidens blomster, grandækning samt andet forefaldende arbejde, kirkelige handlinger, gudstjenester på søn – og helligdage m.m.

Vi søger en mødestabil, samarbejdsvillig og fleksibel medarbejder, som i det daglige kan arbejde selvstændigt, og kunne udføre diverse fælles opgaver i et godt samarbejde med det øvrige personale.

Der er ingen krav om gartneruddannelse.

Ansættelse sker ved Terslev Menighedsråd Terslev Bygade 29, 4690 Haslev.

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 269.137,76 (trin 1) og kr. 276.275,06 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 252.647,79 (trin 1) og kr. 259.701,95 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i Hovedstaden kr. 306.991,49 (trin 1) og kr. 315.042,29 (trin 2) (nutidskroner) og for øvrig land kr. 290.072,67 (trin 1) og kr. 298.758,00 (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn.
 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Anne-Grete Steenberg på telefonnummer 22 30 41 53.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Terslev Menighedsråd på mail 7377fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 7. april 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 15/16.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.