Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Årby Kirke i Kalundborg

En deltidsstilling som kirketjener Årby Kirke er ledig pr. 1. januar 2020. Stillingen er på gennemsnitlig 12 timer pr. uge.

Som kirketjener ved Årby kirke skal du:

  • Medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger, koncerter og øvrige aktiviteter i kirkens lokaler
  • Opstilling og klargøring i kirken til gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Servicere menigheden og andre, der har ærinde i og omkring kirken og møde dem med åbenhed og hjælpsomhed.

Årby Menighedsråd søger en kirketjener, der

  • har et positivt livssyn og en god fornemmelse for kirketjenerfunktionens særlige karakter
  • er udadvendt, engageret, ansvarsbevidst og som kan lide og evner at møde mennesker i mange forskellige livssituationer
  • ønsker og formår at arbejde fleksibelt og selvstændigt
  • har sans for detaljer og samtidig kan bevare overblikket i tilspidsede situationer

Ansættelse sker ved  Årby Sogns Menighedsråd beliggende Årbygade 30A, 4400 Kalundborg   

Ansættelsen vil være omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Se organisationsaftalen på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales inden for intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Formand Kirsten Thurø Johansen på telefon 59504303. Ansøgning med relevante bilag sendes pr. e-mail til: 7272fortrolig@sogn.dk eller med alm. post til: Årby Menighedsråd, Bastrupvej 36, 4400 Kalundborg. Ansøgningen bedes mærket ”Kirketjener”.

Ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 6. december 2019 kl. 12.00, og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.

Kirsten Thurø Johansen

Formand

Årby Menighedsråd