Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Aulum kirke søger kordegn

En stilling som kordegn ved Aulum kirke, er ledig til besættelse 15. aug. eller 1. september 2019.

Da vi leder efter den helt rette person til vores team, er timetal og arbejdsopgaver til nærmere forhandling.

En stilling som indeholder alle de nævnte kerneopgaver vil være på 35 timer/uge, mens en stilling eks. uden regnskabsføring vil være på 20 timer/uge.

 

Ser du dig selv som en udadvendt og servicemindet person?

Arbejder du selvstændigt og trives med mange bolde i luften?

Er du god til kommunikation mundtligt, skriftligt og på forskellige online platforme?

Er du en god holdspiller, som gerne går en ekstra mil for holdet og opgaven?

 

Så er det måske dig, vi har brug for til at repræsentere den lokale folkekirke i Aulum!

 

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads, hvor du vil blive en del af en flok dygtige og engagerede medarbejdere, der brænder for at være kirke i Aulum
 • Et stærkt arbejdsfællesskab med et godt kollegasammenhold
 • Stor grad af frihed til at planlægge egne arbejdsopgaver
 • Nye og indbydende lokaler, med eget kontor
 • Mulighed for at deltage i ERFA med kordegne fra nabosognene

 

Kordegnens kerneopgaver er:

 • Regnskabsføring, budgetlægning samt lønindberetning for kirkens personale
 • Personregistrering
 • Betjening af kirkekontoret som kirkehusets ansigt udadtil, og her møde ansatte, menighedsråd og kirkens brugere med smil og hjælpsomhed
 • Sekretærfunktion for præster og menighedsråd
 • Koordinerende administrative opgaver i forhold til kirkens ansatte. Herunder kalenderstyring, planlægning af ferie, fridage, og planlægning af afløsning under frihed og sygdom
 • Kommunikationsopgaver, herunder ansvar for kirkeblad, hjemmeside, facebook, annoncering og infoskærm
 •  

 

Vi forventer at du:

 • Har de nødvendige kompetencer indenfor regnskabsføring og gerne regnskabsuddannelse
 • Har erfaring med sekretæropgaver
 • Positivt kan indgå i samarbejdet med de øvrige ansatte i kirken, menighedsrådet og kirkens brugere
 • Kan håndtere mange aktiviteter samtidigt og stadig bevare overblik og fokus
 • Har kendskab til og er loyal over for folkekirkens opgave, gerne med erfaring fra arbejde i kirkeligt regi
 • Er grundig og samvittighedsfuld
 • Er indstillet på faglig og geografisk fleksibilitet i Herning Provstierne
 • Er i stand til at planlægge og lede egne arbejdsopgaver, idet arbejdsgiver ikke er dagligt tilstede

 

Ansættelsesstedet er kirkehuset i Aulum.

Aulum og Hodsager sogne er et pastorat med 2 præster. Sognene har et nært samarbejde, og kordegnen udfører administrative opgaver for begge sogne.

Aulum er et sogn med 4129 indbyggere, og Hodsager sogn har 748 indbyggere.

 

 

Kirkehuset i Aulum er endvidere arbejdsplads for de to præster, organist, kirketjener, kirke- og kulturmedarbejdere, samt kirkegårdsleder og kirkegårdsmedarbejdere.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

5 ugers kursus for kordegne er obligatorisk, hvilket betyder, at hvis du ikke har det, skal det gennemføres i løbet af de første 2 år.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.390 kr. – 376.817 kr. Fikspunktet er 298.610 kr. Stillingen rummer ikke kirketjeneste, der er således som udgangspunkt ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

 

Alle løndele oplyst i nutidskroner for fuldtidsstilling. Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

 

Kan du se dig selv i noget af det? Så er det måske dig, vi leder efter!

Hvis du har brug for at få uddybet noget, eller blot ønsker at vide mere om stillingen og arbejdspladsen, er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådets kontaktperson Lene Ravnholt på tlf. 21 63 09 66 eller sognepræst Maj Brit Hvid Christensen på tlf. 51 51 03 06.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på: 8792fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 25. juni kl. 8.00

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 2. juli

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der er 3 måneders prøvetid, og at der vil blive indhentet referencer herunder børneattest i forbindelse med ansættelse.