Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn - Barselsvikariat, Elsted Kirke, Aarhus Nordre Provsti

Vores kordegn går på barselsorlov fra december 2020, hvorfor vi søger en dygtig og kompetent barselsvikar.

Ansættelsesperioden vil være fra 1. november 2020 eller snarest derefter til 31. december 2021.

For ansøgere der har gennemført uddannelsen i personregistrering er arbejdstiden er 37 timer pr. uge i gennemsnit. For ansøgere der IKKE har uddannelsen er arbejdstiden 30 timer pr. uge.

Arbejdsområderne:

  • Pasning af kirkekontoret med diverse administrative opgaver, herunder henvendelser fra borgere, kalenderstyring, post arkivering mv.
  • Civil- og kirkelig personregistrering
  • Sekretariatsopgaver for menighedsråd, formand, kasserer og kontaktperson, herunder varetagelse af korrespondance, bistand med dagsorden og mødemateriale samt referat fra menighedsrådsmøder og bilagsbehandling
  • Sekretariatsopgaver for præster, herunder kommunikation og forberedelse af materiale til gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmandundervisning mv.
  • Kommunikationsopgaver, herunder pasning af hjemmeside, Facebook og bistand ved kirkeblad mv.

Ansættelsen indebærer et betydeligt personligt ansvar, ligesom det forventes, at man kan arbejde selvstændigt. Der må påregnes møder uden for normal arbejdstid.

Vi forventer at du har interesse i kirkeligt arbejde og har en relevant uddannelse eller joberfaring med administration og kommunikation.

Ansættelse sker ved Elsted Menighedsråd. Der er 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest ved ansættelsen.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne og cirkulære om uddannelseskrav kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733 – 339.802 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193 kr. (nutidskroner). Lønnen udbetales forholdsmæssigt med 30/37 ved ansættelse på 30 timer pr. uge.

Menighedsrådets forslag til lønniveau ligger omkring fikspunktet. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Der ydes pensionsbidrag på 18%.

Har du lyst til at høre mere om stillingen er du meget velkommen til at kontakte Jørgen Andersen 40436227 eller kirkebogsførende sognepræst Iben Vinther Nordestgaard 24402384

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Send den med relevante bilag til 8073fortrolig@sogn.dk mrk. ”ansøgning”.

Ansøgningsfrist: den 27. september 2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer inden ansættelse.