Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner søges til Bramming Kirkegårde

Til ansættelse snarest muligt søger vi en stabil, ufaglært eller faglært gartner. 

Stillingen er 37 timer/uge helårsansættelse.

Dit arbejde er fysisk krævende og omfatter almindeligt forekommende opgaver på kirkegårdene, sognegård og præstegård bl.a.

  • pasning og vedligehold af kirkegårde, bygninger og arealer
  • medvirken ved begravelser, bisættelser og urnenedsættelser
  • kontakt med pårørende og besøgende på kirkegårdene

Der er 3 helårsansatte gartner ansat foruden kirkegårdslederen

Vi forventer, at du:

  • har kendskab til eller er interesseret i udendørs arbejde
  • skal kunne håndtere vores maskiner
  • har gode samarbejdsevner, være ansvarsbevidst
  • være en god arbejdskollega, der møder ind med godt humør.
  • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
  • vil ære villig til at tage på kursus

Det er et krav at du har kørekort(B) og er villig til at indgå i vinter- og begravelsesvagt i weekenden

Til gengæld kan vi tilbyde en god arbejdsplads med ordnede forhold og et godt arbejdsmiljø.

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i øvrig land 290.072,67 kr. (trin 1) og 298.758,00 kr. (trin 2) (nutidskroner) For gartneriarbejdere i øvrig land 252.647,79 kr. (trin 1) og 259.701,95 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering. 

For yderligere oplysninger om stillingen kontaktes kirkegårdsleder Poul Nielsen 75 17 32 23, du er også velkommen til at besøge kirkegården og få en snak med gartnerne.

Ansøgning med relevante bilag sendes til kirkegårdsleder Poul Nielsen, Nørregade 52A, 6740 Bramming, Mrk. Ansøgning, eller på mail til 8900fortrolig@sogn.dk 

Referencer indhentes kun efter aftale med ansøger.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 43/44