Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælpere søges til Skæve, Hørby og Badskær kirkegårde

Skæve – Hørby sognes menighedsråd søger gravermedhjælpere

til sæsonen 1. april – 30. november 2021.

 

Stillingerne er på 37 timer pr. uge. Aflønningen sker på timebasis.

Stillingerne er tidsbegrænset med ophør til den 30. november 2021.

Arbejdet omfatter blandt andet: Ren- og vedligeholdelse af gravsteder, kirke, kirkegård samt udenoms arealer. Der kan forekomme tjenester ved kirkelige handlinger i kirken.

 Menighedsrådet søger engagerede gravermedhjælpere med interesse for udendørsarbejde og grønne anlæg, som kan arbejde selvstændigt, har ordenssans, er fleksible og stabile og som har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med det øvrige personale.

 Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund.              

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der stilles ikke krav om gartnerisk uddannelse til stillingerne, men erfaring indenfor området, er en fordel men ikke krav.

Se mere om Skæve - Hørby sogne på www.skaeve-hoerbysogn.dk 

Skriftlig ansøgning med relevante bilag sendes til Skæve-Hørby Menighedsråd,

E-mail: 8446fortrolig@SOGN.DK

 Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. februar 2021 kl. 12.00.

 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.