Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener i Strandby Kirke

Stillingen som kirketjener i Elling/Strandby sogn, med primært arbejdssted ved Strandby Kirke og Kirkecenter,       

er ledig og ønskes besat 1 oktober 2020 eller efter aftale.

 

Elling/Strandby menighedsråd søger en kirketjener, som har lyst til at være en dynamisk medspiller i et sogn med et rigt kirkeliv, som bl.a. afspejler sig i de mange arrangementer der afholdes i kirker, kirkecenter og sognegård.

 

Vi søger en medarbejder, der

  • Har ordenssans, er struktureret, kan arbejde selvstændigt og har erfaring med rengøring.
  • Har teknisk snilde til betjening af varmestyring, klokkeringning mv.
  • Medvirker ved kirkelige handlinger såsom Gudstjenester, begravelser og bryllupper.
  • har gode samarbejdsevner, er udadvendt og vil indgå i et fleksibelt arbejdsfællesskab med de øvrige medarbejdere samt de mange frivillige der hjælper til.
  • er kirkeligt interesseret og indstillet på også at arbejde om aftenen og i weekender.
  • Skal have det overordnede ansvar for forplejning ved arrangementer.

 

Vi tilbyder

  • en stilling på 25 timer pr. uge og med mulighed for fleksibilitet i arbejdstidspunkter.
  • en arbejdsplads, hvor det myldrer af frivilligt folkeligt og kirkeligt liv i sognet.
  • et godt og inspirerende arbejdsmiljø sammen med sognets to præster og menighedsrådet.

 

Ansættelse af en kirketjener er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 272.435,09 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner).

Fikspunktet er 272.435,09 kr. (nutidskroner).

 

Der ydes rådighedstillæg, der årligt udgør 25.709,16 kr. (nutidskroner).

Årsløn og rådighedstillæg kvoteres efter arbejdstidsbrøk.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Formand Henrik Aaen, 29 66 29 97 eller kontaktperson Carsten Qvist, 26 70 37 20

 

Ansøgningsfristen er den 15 august 2020 – Ansøgning samt evt. referencer, sendes til mail: 8430fortrolig@sogn.dk. Ansættelsessamtaler afholdes i dagene 17/8 og 18/8 -20.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen og at der er 3 måneders prøvetid.

Læs mere på: www.esj-kirker.dk