Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Genopslag - sognepræst i Ny Kirke, Bornholms Provsti, Københavns Stift

 

 

 

 

Genopslag sognepræst i Ny Kirke, Bornholms Provsti, Københavns Stift

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Ny Kirke, Bornholms Provsti er ledig til besættelse  snarest muligt.

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  

Som ny sognepræst indgår du i det to-årige uddannelsesforløb ”NY PRÆST”, som ledes af stiftets uddannelseskonsulent. Du vil også få tilknyttet en mentor.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.

Har du lyst til at læse mere om Nyker Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside:
Link til sognets hjemmeside: www.ny-kirke.dk

Tjenestemand LG1

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013)

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.

Ud over grundlønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Ellebyvej 2, Nyker, 3700 Rønne.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.

 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Peter Skov-Jakobsen inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.

 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Københavns Stift pr. mail til: kmkbh@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 12. juni 2023 kl. 15.00.

Kontaktoplysninger MR-formand Hanne Landberg, Nyker Sogn
Telefon 21422642 ∙ E-mail: ha.landberg@gmail.com

Kontaktoplysninger provst Frank Kærgaard, Bornholms Provsti

Telefon 22 81 60 00 – E-mail: frk@km.dk

Kontaktoplysninger biskop Peter Skov-Jakobsen
v/bispesekretær Dorte Laurberg Vedel:
Telefon 33476503∙ E-mail: DLV@km.dk

 

Opslag af stillingen:            23. maj 2023
Ansøgningsfrist:                  12. juni 2023