Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartner/gartneriarbejder

En stilling som Gartneriarbejder ved Ansgarkirkens Kirkegård, Hedehusene Sogn er ledig pr. 01.03 2021.

Stillingen er på 32 timer pr. uge fordelt med fuld tid forår, sommer og efterår og disse timer afspadseres i vintersæsonen.

Stillingen er tidsubegrænset.

Vi forventer, at du:

 • Har flair for gartnerarbejde og lyst til at arbejde med det grønne område
 • Har evne til at arbejde selvstændigt, men også sammen med kollega
 • Er robust, effektiv, omhyggelig, mødestabil og gerne med erfaring fra lignende arbejde eller arbejde med grønne områder.
 • Har lyst, energi og kræfter til at arbejde udenfor hele året
 • kan arbejde selvstændigt, og værdsætter den ro, det giver at arbejde alene
 • Rutine i anvendelse af hækkeklipper og plæneklipper
 • Kan bidrage til godt samarbejde med kirkegårdsleder, kirkens medarbejdere og ledelse.
 • Kan vise initiativ
 • Er imødekommende overfor kirkegårdens besøgende.

Hedehusene Sogn har 8.000 antal indbyggere, 12 antal ansatte i sognet.

Sognet er kendetegnet ved en rivende udvikling i det nye boligområde i Nærheden. Der er allerede flyttet 1.000 nye beboere ind i området, og inden for de næste år vokser det med yderligere 5.000 beboere. Vi er i gang med at købe en grund til et nyt kirkerum – et spændende projekt, som alle i kirken glæder sig til at være en del af.

Vi kan tilbyde:

 • Ordnede arbejdsforhold i et positivt arbejdsmiljø
 • En alsidig arbejdsplads
 • Medindflydelse på udførsel af arbejdsopgaver
 • Mulighed for relevante kurser ud fra dine- og kirkegårdens behov.
 • En visionær kirke, som gerne går forrest med nye og anderledes tiltag
 • Kirkegården er i gang med udskiftning af gamle hække, og der arbejdes på en åben og imødekommende kirkegård.
 • Et lille arbejdsteam bestående af dig og kirkegårdslederen, og godt samarbejde med resten af kirkens medarbejdere. Der er fælles kalendermøde x 1 ugentligt og obligatorisk fælles medarbejdermøde 1 gang årligt.

Ansættelse sker ved Hedehusene Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i Hovedstaden og Nordsjælland 309.581,00 kr. (trin 1) og 317.700,00 kr. (trin 2) (nutidskroner), for gartnere i øvrig land 292.520,00 kr. (trin 1) og 301.278,00 kr. (trin 2) (nutidskroner) For gartneriarbejdere i Hovedstaden og Nordsjælland 271.408,00 kr. (trin 1) og 278.606,00 kr. (trin 2) (nutidskroner), for gartneriarbejdere i øvrig land 254.779,00 kr. (trin 1) og 261.893,00 kr. (trin 2) (nutidskroner). Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse. Menighedsrådet vil foretage anciennitetsmæssig indplacering.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lisbet S. Jensen på telefonnummer 2011 0819/mail kirkegaardsleder@hedehusenekirke.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Ansgarkirken Menighedsråd, Hovedgaden 369, 2640 Hedehusene eller på mail til 9083fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. februar kl. 12.00

Ansættelsessamtaler finder sted lige efter ansøgningsfristens udløb.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.