Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist ved Mørkhøj Kirke

Organist ved Mørkhøj Kirke, Gladsaxe Herlev Provsti, Helsingør Stift

Organistassistent søges fra 1. december 2019.

Der er ved kirken ansat to organister. Én organist og korleder på fuldtid samt organistassistent på deltid med 19 timer ugentligt. Begge stillinger med gensidig vikarforpligtigelse ved ferie og fridage.

Vi lægger vægt på at vores organister er godt forankret i folkekirken og ser det som en fordel at indgå i et kollegialt fællesskab. Det ønskes, at den, der ansættes, både magter det klassiske orgelspil og mestrer de rytmiske musikformer - også på klaver. Stillingen omfatter højmesser, kirkelige handlinger og koncerter samt akkompagnement til korprøver og korkoncerter.

Kirken råder over flg. instrumenter: Et Frobenius orgel fra 1969 med 17 stemmer fordelt på to manualer og pedal, et Yamaha-flygel samt et Nord Electro 5HP.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 309.460,01 kr. – 377.083,60 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.816,23 kr. – 61.839,93 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 298.609,82 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.737,82 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.269,02 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Alle lønbeløb er oplyst for en fuldtidsstilling og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til organist Christian Devantier på telefon 53614124 eller formand Christine Hoff Hansen på telefon 26147990 samt på kirkens hjemmeside www.moerkhoej-kirke.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til: 7134fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 22. september. Der vil være prøvespil og ansættelsessamtaler den 8. oktober for udvalgte ansøgere.