Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver

Stillingen som graver ved Lyngå-Skjød-Lerbjerg Kirker er ledig pr. 1.1.2020.

Stillingen er på 20 timer pr. uge. På grund af igangværende omlægninger af kirkegårdene vil stillingen dog være på 27 timer pr.uge i perioden 1.1.2020-31.12.2020.

Graveren skal varetage følgende opgaver:
- kirketjeneste ved gudstjenester og kirkelige handlinger
- varetage kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

Vi forventer af du:
- kan lide at indgå i arbejdsfællesskaber
- er ansvarlig og imødekommende
- har forståelse for folkekirkens opgaver og traditioner
- sætter pris på at arbejde i det fri

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Hadsten Storpastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Lyngå-Skjød-Lerbjerg Sogns Menighedsråd beliggende Kirkevej 5, 8370 Hadsten.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 294.315,23 kr. – 351.298,78 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 294.315,23 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 159.089,31 kr. årligt ved ansættelse på 20 timer (nutidskroner). I periode med 27 timers ansættelse pr. uge dog 214.770,57 kr. årligt (nutidskroner). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rikke Antvorskov pr. mail til 8060fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8060fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15.11.2019
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 21.11.2019.