Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener ved Slagslunde-Ganløse Pastorat

Slagslunde og Ganløse Kirker søger en ny kirketjener der vil være med til at skabe gode rammer for kirkegængere, kolleger og samarbejdspartnere, så alle får lyst til at være en del af vores kirkelige fællesskab.

Slagslunde-Ganløse Pastorat har 5.139 indbyggere, heraf er de 3.952 medlemmer af folkekirken. I pastoratet er der ansat to præster, 1 kordegn, 1 kirketjener, 1 organist og 1 kirkesanger.

Stillingen er på 22 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. december eller snarest muligt derefter. Ansættelse sker ved Slagslunde-Ganløse Pastorats menighedsråd, Østergade 1, Ganløse, 3660 Stenløse.

Slagslunde og Ganløse Kirker er to levende landsbykirker. Kirkerne har mange aktiviteter som foredrag, studiekreds, musikarrangementer, særlige gudstjenester og højmesser, menighedspleje med mere.

Jobbet som kirketjener rummer stor frihed, så det er vigtigt, at du er engageret og pligtopfyldende med lyst til at arbejde i folkekirken.

Du er praktisk anlagt og kan sørge for, at vores faciliteter er klar til brug. Du er struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen og kan arbejde både selvstændigt og sammen med vores anden kirketjener. Du kan rumme de mange forskellige mennesketyper, som du skal samarbejde med hver dag.

Arbejdsområderne er almindeligt forekommende kirketjeneropgaver og omfatter bl.a.:

  • Forberedelse og medvirken i gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Vedligeholdelse og rengøring af lokaler i sognegården og kirkerne
  • Klargøring og efterfølgende oprydning af lokaler til arrangementer og aktiviteter
  • Ad hoc praktisk støtte til de ansvarlige for vores aktiviteter

Der vil forekomme varierende arbejdstider og aftenarbejde efter aftale.

Brug af egen bil vil være påkrævet idet der forekommer kørsel mellem de to kirker.

Aflønning og ansættelse i henhold til OAO-s-fællesoverenskomst og organisationsaftale med tilhørende protokol. Se venligst www.folkekirkenspersonale.dk 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Stillingen er på gennemsnitlig 22 timer om ugen. Lønnen fastsættes under hensyntagen til uddannelse og erfaring. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks kirketjenerforening.

Der indhentes børneattest/straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte kordegn Ellen Kristiansen, tlf.: 30 22 42 29 eller mail: ganloese.sogn@km.dk.

 

Ansøgningsfrist: 27. oktober kl. 12.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes til fortrolig postkasse 7412fortrolig@sogn.dk

 

Der vil blive indhentet referencer.