Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Graver søges

Graver

 

Stillingen som graver ved Marstal kirkegård og kirkergårdene på Ærø, er ledig pr. 1. sep 2020.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

 

  • Graver ved Marstal Kirkegård
  • være medansvarlig for øvrige kirkegårdes vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • koordinere gravermedhjælpere
  •  

Sognene på Ærø har i alt ca 6000 indbyggere, 18 ansatte i sognene. Sognene er kendetegnet ved at være éet menighedsråd

Vi forventer, at du:

  • Har en gartnerisk uddannelse
  • Er løsningsorienteret
  • Har gode samarbejdsevner
  • Har overblik

 

 

Ansættelse sker ved Ærø Menighedsråd beliggende  Ommelsvejen 24, 5960 Marstal    

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2, da der er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00kr. – 368.721,00kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 303.654,00 kr. For Hovedstaden årligt kr. 318.113,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 12.245,92 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 303.654,00 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Aksel Krogenlund Larsen på telefonnummer 3044 4082/mail akkl@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Kirsten Svane på mail til 7714fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 17. juli 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 30 og 31.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.