Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper

En stilling som gravermedhjælper ved Gislev Ellested kirkegårde er ledig i perioden 15 mar til den 1 dec 2021. Der må regnes med lidt weekendarbejde.

Stilligen er på op til 15 timer pr. uge. Afløningen sker på timebasis. Afhængigt af opgaver og årstid kan der i perioder forventes overarbejde.

Vi forventer, at du

- Er fleksibel

- Samarbejdsvillig

- Kan arbejde selvstændigt

Gislev- Ellested sogne har tilsammen ca. 2350 indbyggere, der er ved kirken ansat 6 personer + 1 sognepræst

Vi kan tilbyde:

Op til 500 timer i året 2021, som vil lægge i perioden 15 mar til 1 dec. der kan dog aftales en forskydning på max 14 dage.

Arbejdet på kirkegårdene er renholdelse af gravsteder og øvrige arealer, græsslåning, arbejdet anvises af graveren eller dennes stedfortræder

Weekend arbejde kan forekomme i form af begravelse, bisættelse, bryllup og gudstjenester.

Ansættelsen er ved Gislev- Ellested meníghedsråd Lykkesholmsvej 3 a 5854 Gislev

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen  kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk . Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse i hovedstaden kr. 271.156,00 (trin1) og kr. 278.347,00 (trin 2)(nutidskroner) og for øvrig land kr. 254.542,00 (trin1) og kr. 261.649,00 (trin 2) ( nutidskroner) Den årlige løn for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse i hovedstaden kr. 309.248,00(trin 1) og kr. 317.405,00(trin 2) (nutidkroner) og for øvrig land kr. 292.248,00 (trin 1) og kr. 292.248,00(trin 2) (nutidkroner). Der sker aflønning på timeløn.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Graver John Lykkedal på telefon 20 77 18 46 eller på mail: gkirke@mail.dk

Skriftlig ansøgning med relvante bilag sendes til Graver John Lykkedal Lykkesholmvej 3 a 5854 Gislev eller til 7768fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 5 mar 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 11 mar. 2021

Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer.