Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener søges til Grindsted Kirke i Grene Provsti

Grindsted sogns menighedsråd søger kirketjener med tiltrædelse hurtigst muligt. Stillingen er tidsbegrænset og er normeret til 13 timer pr. uge.

Du skal primært stå for planlægning og indkøb af varer m.v. samt servicere i forbindelse med møder og arrangementer (bordopstilling, borddækning, kaffebrygning, tilberedning af lette måltider, bagning, opvask o. lign.).

Herudover deltager du i gudstjenester og andre kirkelige handlinger hver tredje weekend samt på helligdage og enkelte hverdage.

Lidt om dig:

 • du har overblik og er fleksibel og kan indgå i samarbejdet med det øvrige personale
 • du har praktisk håndelag og kan betjene køkkenet og de tilhørende processer og udstyr
 • du er arbejdsom med praktisk sans og med hænderne skruet rigtigt på
 • du har et stort service-gen og er venlig og imødekommende overfor besøgende og har forståelse for at møde mennesker i alle aldre i både deres glæde og i deres sorg
 • du er udadvendt med gode evner for at skabe kontakt og opbygge gode relationer til kollegaer, frivillige og øvrige samarbejdspartnere
 • du kan benytte en computer
 • du er fysisk og psykisk robust
 • du er stabil og møder til tiden
 • du har egen bil og kørekort (kategori B)

Har du erfaring med blomsterbinding vil det være godt, men det er ikke et krav.

Som kirketjener skal du være indstillet på skiftende arbejdstider og du skal regne med både aftenarbejde og arbejde på søn- og helligdage. Arbejdstid og –opgaver tilrettelægges ud fra kirkens kalender og tilpasses menighedsrådets arrangementer.

Du vil indgå i tæt samarbejder med de øvrige to kirketjenere og I afløser hinanden under sygdom, ferie og fridage.

Ansættelsesperiode:      hurtigst muligt – 31. januar 2022

Kirketjenernes vagttelefon er åben alle ugens dage hele året og I skiftes til at passe den:

 • Mandag til fredag kl. 8.00 – 16.30
 • Lørdag og søndag samt helligdage kl. 8.00 – 12.00

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjeneren på telefonnummer 7532 0068.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted eller på mail til 8942fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 23. september 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 39.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales inden for intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

OK tillæg udgør årligt 1.213,56 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 8.838,61 kr. pr. mdr. ved ansættelse på 13 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.