Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gravermedhjælper søges til Svaneke Kirke

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

En stilling som gravermedhjælper ved Svaneke Kirke er ledig til besættelse pr. 1/11 2021, gerne før.

Stillingen udgør 37 timer om ugen.

Stillingen er på 1600 timer om året eventuelt med mulighed flere timer i en periode.

Som gravermedhjælper skal du bl.a. medvirke til - og også selvstændigt kunne udføre -nedenstående kerneopgaver:

 • Anlæg og vedligeholdelse af kirkegården og tilhørende arealer, så de fremstår pæne og ordentlige
 • Føre tilsyn med samt ren- og vedligeholdelse af kirken og sognegården
 • Medvirke ved gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger samt kirketjeneste i øvrigt

Vi søger en gravermedhjælper

 • der kan arbejde selvstændigt og som er omhyggelig, ansvarsbevidst og samvittighedsfuld
 • som sætter en ære i at udføre et kvalitetsmæssigt godt stykke arbejde
 • som har overblik og er i stand til at strukturere tid og opgaver
 • med gode samarbejdsevner
 • der kan lytte til og tale med kirkens ansatte, pårørende, håndværkere, gæster og andre, der kommer i kirken og på kirkegården
 • som ønsker at indgå i et fleksibelt og positivt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere og interessenter
 • som på sigt er villig til at indgå i et samarbejde med pastoratets øvrige to kirker/kirkegårde

Vi vil gerne have en imødekommende gravermedhjælper som

 • holder af udendørsarbejde
 • er en loyal og proaktiv samarbejdspartner
 • er fleksibel og engageret

Ansættelse og aflønning sker efter overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fællesforbund (3F). Aftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

Den årlige løn udgør pr. 1/4 2021 for gravermedhjælpere uden gartneruddannelse kr. 256.579 (trin 1) og 263.743 (trin 2) (nutidskroner). Den årlige løn udgør for personer med gartneruddannelse kr. 294.586 (trin 1) og 303.406 (trin 2). Der sker aflønning på timeløn. Udover løn indbetaler arbejdsgiver pensionsbidrag efter gældende regler.

Din ansøgning sendes til kontaktperson for Svaneke Kirke, Michael Svensson, på mail xmichael.xsvensson@gmail.com senest tirsdag den 21. september 2021.

Yderligere oplysning om stillingen kan fås hos graver Mogens Riis Pedersen på telefon 40 10 73 98.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffe- og børneattest.

Der afholdes samtaler den 23. og 24. september 2021.