Fortsæt til hovedindholdet
Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kordegn – Egense og Øster Skerninge sogne

Menighedsrådene i Egense og Øster Skerninge søger en ny kordegn, da vores kordegn igennem 21 år er gået bort efter kort tids sygdom. Stillingen er på deltid til varetagelse af kordegneopgaver (dog ikke kirketjeneste) for begge sogne, herunder især personregistreringsopgaver.

Desuden vil den nye kordegn komme til at fungere som præstesekretær for vores fælles præst. 

Stillingen er på 20 timer pr. uge, inkl. 4 timers sekretærarbejde for Egense menighedsråd. 

Stillingen ønskes besat 1. august 2023. Samtaler holdes mandag den 26. juni.

Arbejdsstedet er beliggende ved Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg.

I stillingen indgår følgende hovedopgaver:

  • Personregistrering, kirkeligt og civilt
  • Betjening af kordegnekontoret
  • Præstesekretæropgaver
  • Koordineringsopgaver
  • PR herunder sociale medier, tryksager, annoncer, sanghæfter mv.

Der vil være et tæt samarbejde med præsten, organisten, graver/kirketjenere, kirkesangeren og de 2 menighedsråd. Der er for nylig bygget nye kontorfaciliteter til kordegn og organist, som deler kontor.

Ansøgere, der som minimum har gennemført det lovlige kursus i personregistrering, vil blive foretrukket.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. 

Ansættelsen sker ved Egense Sogns menighedsråd efter Fællesoverenskomsten ml. Finansministeriet og CO10 og Oganisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturarbejder og kirkemusiker (Cirkulære nr. 9023 af 20. januar 2020) og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen for ansættelse på fuld tid aftales indenfor intervallet kr. 302.851,32 - kr. 401.278,12 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 317.994,25 (nutidskroner). Der er herudover et årligt ok-tillæg på kr. 866,50 (nutidskroner og ved fuld tid). Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen. 

Lønnen kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 20/37.

Menighedsrådenes forslag til lønniveau (inkl. ok-tillæg) er kr. 172.357,22 årligt ved en ansættelse på 20 timer pr. uge (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Danmarks Kordegneforening. 

Nærmere oplysninger om stilllingen kan fås hos kontaktperson for Egense menighedsråd, Jacob ussing, tlf. 29 42 38 24, eller sognepræst Torben Poulsen, tlf. 62 21 18 94. 

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7681fortrolig@sogn.dk senest mandag den 15. juni, kl. 12.00.

Der vil blive indhentet referencer.