Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirkegårdsassistent ved Roskilde Kirkegårde

Stillingen som kirkegårdsassistent ved Roskilde Kirkegårde er ledig til besættelse pr. 1. september 2019. Stillingen er en tjenestemandsstilling som aflønnes efter lønramme 32, skalatrin 43 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken og udgør på nuværende tidspunkt ca. 33.800 kr. pr. måned og pension efter lov om tjenestemandspension. Der er mulighed for kvalifikationstillæg.

Roskilde kirkegårde består af 3 kirkegårde, Østre kirkegård med kapel, samt Gråbrødre kirkegård og Gl. Vor Frue kirkegård i alt ca. 14 ha. De 3 kirkegårde har tilsammen ca. 300 begravelser / urnenedsættelser om året. Derudover varetager Roskilde Kirkegårde p.t. kirkegårdsdriften på yderligere 4 kirkegårde i et kontraktstyret driftssamarbejde.

Kirkegårdslederen har det daglige ansvar sammen med kirkegårdsudvalget, og kirkegårdsassistenten vil sammen med dem være med til at tegne kirkegårdsledelsen. Der er ca. 25 medarbejdere på kirkegårdene i vækstsæsonen, 1 medarbejder i kapel samt 3 medarbejdere i administrationen. Medarbejderne arbejder i mindre selvstyrende grupper.

Som kirkegårdsassistent:

 • deltage i kontoradministrationen på kapelpladsen med en fast ugentlig dag
 • skal du i samarbejde med kirkegårdslederen stå for den daglige drift af 7 kirkegårde
 • skal du være med til at videreudvikle den fysiske planlægning af Roskilde Kirkegårde
 • har du opgaver i forbindelse med begravelser og urnenedsættelser
 • har du selvstændig kontakt til kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • skal du i samarbejde med kirkegårdslederen stå for personaleansvaret for gartnergruppen

Vi forestiller os, at du:

 • har erfaring med ledelse og har en uddannelse som f.eks. have- og parkingeniør, skov- og landskabsingeniør, jordbrugsteknolog, anlægsgartner med efteruddannelse eller lignende kvalifikationer. De personlige kvalifikationer og erfaringer vægtes højere end den formelle uddannelse
 • har erfaring med driftsstyring af grønne områder
 • har en åben, engageret og ærlig ledelsesstil
 • har en veludviklet evne til at prioritere og planlægge
 • kan bevare roen og overblikket, når tempoet bliver højt
 • har økonomisk indsigt
 • er fortrolig med anvendelse af IT
 • har en god mundtlig og skriftlig formuleringsevne
 • har kendskab til folkekirken (vil være en fordel)

Vi kan tilbyde:

 • et spændende og udfordrende job med alsidigt indhold
 • en arbejdsplads der giver mulighed for personlig udvikling
 • fleksibel arbejdstid, der giver balance mellem arbejds- og privatliv

Menighedsrådet vil indhente referencer og straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte kirkegårdsledere reguleres af tjenestemandsloven samt af centralt fastsatte regler om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd på statens og kirkeministeriets område.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Roskilde Domsogns administration på telefonnummer 46 35 58 14.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7156fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist:
26. juli 2019 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 31.