Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Kirketjener

Kirketjener

 

Da den ene af vore to kirketjenere går på efterløn, søger vi en serviceminded og fleksibel kirketjener ved Søndermarkskirken, Søndermark Sogn i Viborg fra den 1. juni 2021.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Din arbejdsdag vil være mangeartet, da der skal løses mange forskellige arbejdsopgaver i samarbejde med din kollega. Dine arbejdstider vil være skiftende, med aftenarbejde og vagt/arbejde hver anden weekend samt tjenester på helligdage. Du vil dog få fast ugentlig fridag om mandagen.

 

Du skal bla. varetage følgende opgaver:

 

 • Praktisk kirketjeneste ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Hjælpe med vedligehold og rengøring af kirkens lokaler
 • Servicering til arrangementer
 • Udendørs vedligehold som f.eks. græs- og hækkeklipning, snerydning og lettere havearbejde
 • Mindre håndværksopgaver samt kontakt til eksterne håndværkere
 • Styring af kirkens tekniske installationer, IT og AV
 • Åbning og lukning af kirken
 • Indkøb af varer til kirkens forbrug

 

Vi forventer, at du:

 

 • Har lyst til, og respekt for de særlige arbejdsopgaver, der udgør stillingen
 • Har mod på at stå frem i forsamlinger, og er god til at lytte og skabe relationer til kirkens brugere og medarbejdere
 • Er omgængelig og fleksibel
 • Kan arbejde selvstændigt, have samarbejdsvilje og godt humør
 • Har teknisk og håndværksmæssig erfaring
 • Er interesseret i, og har lyst til at arbejde med tekniske installationer, IT og AV-udstyr
 • Har rimeligt god fysisk, da der kan forekomme tungere arbejde

 

Det kan evt. blive aktuelt at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler, menighedsrådet måtte indgå med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Ansættelse sker ved Søndermark Sogns Menighedsråd beliggende Koldingvej 79, 8800 Viborg

 

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet 274.733,00 kr. – 354.262,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 274.733,00 kr. (nutidskroner).

 

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.926,05 kr. (nutidskroner).

 

OK tillæg på 1.213,56 kr. (nutidskroner).

 

Løn OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådets kontaktperson Jakob Hoffmann på telefonnummer 28781884/mail alijakob@gmail.com eller kirketjener Henriette Kjær på telefonnummer 61201933, som bedst træffes mandag, onsdag og torsdag 9-14.

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 9126fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. april 2021.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted fra 19. til 21. april 2021.

 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.