Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist/kirkemusiker

En stilling som organist ved Stepping og Kirker, Stepping og Frørup Sogne er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.
Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:
- musikledsagelse ved gudstjenester (ca. hver anden søndag) og kirkelige handlinger
- medvirke ved 4 - 6 årlige andre tema/aftengudstjenester
- medvirke ved månedlige plejehjemsgudstjenester i Christiansfeld
- deltage ved dele af konfirmand- og minikonfirmandundervisningen
- medlem af menighedsrådets aktivitetsudvalg
- være positivt indstillet overfor inddragelse af forskellige musikformer
- indgå i et fleksibelt samarbejde med øvrige ansatte og menighedsrådet
- afprøve nye tiltag – og være idérig omkring udviklingen af kirkelivet
- videreudvikle voksenkoret og børne/ungdomskoret
- varetage PR for menighedsrådet/aktivitetsudvalget og holde hjemmeside opdateret

Stepping og Frørup er begge landsogne med 850/250 indbyggere med levende
idrætsforening, friskole, brandværn, spejdere, borgerforening. Sognepræsten er ansat i
50% stilling og der er derfor gudstjeneste ca. hver anden søndag.

Begge orgler er restaureret inden for de sidste 10 år.

Ansættelse sker ved Stepping-Frørup Sognes Menighedsråd beliggende Langforte 4, Stepping, 6070 Christiansfeld
Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.
Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.
OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.
Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 313.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.522,80 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formand Anette Jessen på telefonnummer 21 79 94 55
Ansøgningen med relevante bilag sendes til Anette Jessen, Skovrupvej 12, Frørup, 6070 Christiansfeld eller på mail til 8983@sogn.dk .
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den .
Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted .
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.