Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Gartnerformand/teamkoordinator søges

Roskilde Kirkegårde søger 1 teamkoordinator til en nyoprettet fuldtidsstilling.

 Vi forventer:

  • At du er uddannet anlægsgartner eller tilsvarende med erfaring fra anden kirkegårdsdrift.
  • At du erfaring med koordinering og motivering af teammedarbejdere
  • At du har gode samarbejdsevner.
  • Indstillet på primært (80 %) at arbejde som gartner og desuden varetage koordinerings- og registreringsopgaver (20 %)
  • Indstillet på at deltage i vagtordninger (f.eks. snevagt og gravervagt)

Roskilde Kirkegårde består af Østre Kirkegård, Gl. Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård på i alt ca. 14 ha. Desuden drives 4 omegnskirkegårde på entreprenørbasis. Der er ca. 30 ansatte i vækstsæsonen, hvoraf de 23 arbejder i gartnerteams. Teamkoordinatoren vil blive tilknyttet de to teams, der arbejder på de mindre kirkegårde.

Vi kan tilbyde:

En stilling hvor du fortsat kan arbejde med det gartnerfaglige – men også har visse koordinerings og planlægningsopgaver i et nært samarbejde med kirkegårdsledelsen.

En spændende arbejdsplads i fortsat udvikling og med gode muligheder for at præge denne udvikling, samt gode muligheder for personlig udvikling.

Ansættelse sker ved Roskilde Kirkegårde, Kong Magnusvej 13, 4000 Roskilde

Ansættelse og aflønning sker efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer (OAO-S) samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Lønnen udgør årligt for gartnere i det øvrige land 285.026 kr. (trin 1) og 292.070 kr. (trin 2) (nutidskroner). Til stillingen er knyttet et funktionstillæg på årligt kr. 24.000 for varetagelse af teamkoordinator opgaven samt tillæg efter indplacering i kirkegårdens lønsystem jævnfør ”ny løn”.

 Der vil være en 3 måneders prøvetid.

 Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirkegårdsleder Rasmus Christoffersen på telefonnummer 21 14 36 88/mail: rc@roskilde-kirkegaarde.dk.

Ansøgningen sendes til 7156fortrolig@sogn.dk fredag den 18. oktober 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler afholdes inden udgangen af oktober. Kirkegården vil indhente referencer og straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelsen