Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Organist - pianist til Voerladegård Kirke

Vi søger en dygtig organist / pianist der har lyst til at

spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i Voerladegård

Kirke.

Stillingen er på gennemsnitligt 260 timer årligt svarende

til gennemsnitligt 5 t pr uge. Vi har gudstjeneste

hver anden søndag og har ca. 15 kirkelige handlinger

årligt. Bisættelser/begravelser placeres typisk på

hverdage i tidsrummet mellem kl. 11.00-15.00.

 

Mulighed for ekstra opgaver, som børnekor og minikonfirmander.

Ansættelsen er omfattet af cirkulære om visse ansatte,

som ikke er omfattet af overenskomster mm.

 

Lønnen er 45.000 kr. i årligt grundbeløb. I lønnen er

indregnet ferie med løn, tillæg for forskudt arbejdstid

og forpligtelse til at stå til rådighed for bisættelser og

begravelser.

 

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Præst Peter

Tast mobil 61 22 39 99 eller kontaktperson Mette Pilegård

Heissel mobil 26 18 55 88.

 

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 1/10

2019 kl. 12. Sendes til 7990fortrolig@sogn.dk

 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 40.