Folkekirken.dk
Job

Job i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Læs mere om, hvem der arbejder i kirken her.

Find alle stillingsopslag til job i folkekirken herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Timelærer i fagene sang, stemmedannelse og taleteknik til Sjællands Kirkemusikskole

Sjællands Kirkemusikskole opslår én evt. to timelærerstillinger i fagene sang, stemmedannelse og taleteknik til besættelse 1. august 2019. Opslag sker under forudsætning af tilstrækkeligt timegrundlag.

Sjællands Kirkemusikskole uddanner

 • kirkesangere til og med Kirkemusiker med Sang
 • organister til og med Kirkemusiker med orgel og korledelse (tidl.: Den Præliminære Orgelprøve)
 • korledere til og med Kirkemusiker med sang og korledelse (tidl.: Kirkekorledereksamen),

Sjællands Kirkemusikskole har derudover tilbud om efteruddannelse og eksamensfri undervisning samt en omfattende kursusvirksomhed..

Timelærerne tilknyttes fortrinsvis hovedafdelingen i Roskilde og i mindre omfang afdelingerne i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm

Ansættelse som lærer forudsætter en uddannelse på kandidatniveau fra et musikkonservatorium eller tilsvarende uddannelse. Aflønning sker efter bestemmelser i ”Cirkulære om løn- og ansættelsesforhold for rektorer og lærere ved folkekirkens kirkemusikskoler af 20.december 1996” og den dertil knyttede ”Aftale om timetalsberegning m.v. for fastansatte lærere og om timelønsberegning for timelærere på kirkemusikskolerne af 10. december 1996.”

Studerende og kursister ved Sjællands Kirkemusikskole er kendetegnet ved at besidde en righoldighed af forskellige erfaringer og faglige forudsætninger bl.a. som følge af stor aldersspredning

Sjællands Kirkemusikskole ser gerne ansøgere med

 • et bredt musikalsk fundament indenfor
  • klassisk musik
  • de forskellige rytmisk/populære stilarter, som anvendes i folkekirken i dag
  • liturgisk musik
 • tilstrækkelige klavermæssige færdigheder til at kunne akkompagnere egen undervisning
 • erfaring med undervisning af forskellige aldersgrupper – fra de helt unge til de, der mærker aldersforandringer i stemmen
 • erfaring med korsang til støtte for vejledning af kommende korledere i opvarmning og forsangerfunktion ved indstudering af både voksen- og børnekor 

Sjællands Kirkemusikskole opfordrer alle kvalificerede til at søge om timelæreransættelse uanset alder, køn og etnicitet.

Spørgsmål kan rettes til rektor Ole Brinth, Sjællands Kirkemusikskole, JORB@KM.DK, telf. 29 10 34 18 

Ansøgning vedlagt relevante bilag, herunder CV og eksamensbeviser, fremsendes pr. mail til SJKMS@KM.DK og skal være skolen i hænde senest d. 14. juni 2019 kl.12.00